Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İLAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 02.10.2017- 20.10.2017  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk  toplantı  02.10.2017  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
TEKLİFLER   :
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen, Belediye Meclis 2.Başkan Vekili Üye Seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Emlak  İstimlak  Müdürlüğü'nden  gelen,  mülkiyeti  Belediyemize  ait  Kartal  İlçesi, Karlıktepe Mah. 163 pafta, 1319 ada, 27 parsel sayılı 220,00 m² alanlı taşınmazın 11312 ada, 28 parsele tevhiden satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi. 
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen, Sermaye Arttırımı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi.
 • 2018 Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.

  BAŞKANLIK TEKLİFLERİ
  RAPORLAR      :

 • Çavuşoğlu  Mahallesi,  2366  Ada  330,331,332  Parsellere  İlişkin  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili  58 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26932)
 • Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) Ada, 157 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Kartal Belediyesi Meclis Kararına İtirazı ile ilgili 59 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/20068)
 • Kartal, Soğanlık, 10287 Ada (Eski: 1101), 143 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 60 Noluİmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26931)
 • Kartal, Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4, 5, 6, 248 ve 249 Parseller İle 4 Parselin Güneyindeki  Tescil Dışı  Alana  Ait  Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  ile  ilgili 61  Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun  görüşülmesi.(2017/26766)
 • Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait  1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  ile  ilgili 62  Nolu İmar  Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26764)
 • 06.04.2017  tarih  ve  520  nolu  Kartal  Belediyesi  Encümen  Kararı  Doğrultusunda Yakacık, 122 Pafta, 11493 (E:4513) Ada 5 Parsel İle 4 ve 6 Parsellerin Bir Kısmını Kapsayan Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 63 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun  görüşülmesi.  (2017/26772)
 • Kartal, Yukarı Mahalle, 11132 (E:2274) Ada, 261 Parsele İlişkin 1/1000 Uygulama İmar  Planı Değişikliği  Talebi  ile  ilgili 64  Nolu İmar  Komisyonu  Raporu'nun  görüşülmesi. (2017/26765)
 • Soğanlık, 10284 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili 65 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26762)
 • Kartal- Yakacık Mahallesi, 129 pafta, 11911 (E:949) ada, 58-59  parseller ile ilgili 66 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26767)
 • Yakacık 114-2 Pafta 12244 Ada 15 Parselin Bir Kısmına İlişkin Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 67 Noluİmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26770)
 • Hürriyet,  4082  ada,  10,  11,  13,  14  ve  15  parsellere  ilişkin  5640,03  UİP  Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili 68 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26771)
 • Soğanlık, 10832 Ada, 1-2-3-4-5-6-7 Parseller ve 10834 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller ile ilgili 69 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26763)
 • 120/1 Pafta, 1061 Ada, 22 Parsel İçinde Fiiliyatta Oluşan Yolun, Çamova Sokak Ve Şehit Ayhan Arslan Caddesini Birbirine Bağlayan Yaya Yolu Olarak Açılmasını Sağlayan 1/1000 Ölçekli  Plan Değişikliği  ile  ilgili  70 Nolu İmar  Komisyonu  Raporu'nun  görüşülmesi. (2017/26768)
 • 138-1 pafta, 10805 (E:7922) ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 71 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/26769)

Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı
Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş