Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 07.05.2018-11.05.2018  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk  toplantı  07.05.2018  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
 
 • 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri'nin görüşülmesi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, Kartal-Yakacık  Vergi Dairesi Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme    Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 90 ve 91. maddeleri gereği Gayrimenkul Değer Tespiti ve    Satış Komisyonuna Belediye Meclisince 1 Asil, 1 Yedek Üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/13491)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  AB  ve  Dış  İlişkiler  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/14539)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Eğitim  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/14540)
 • Hukuk  İşleri  Müdürlüğü'nün,  Belediye  Başkanından  yetki  almak  kaydıyla  davalarda sulh  ile tasfiye,  ibra,  kabul  ve  feragat  yapabilmeleri  amacıyla  Belediyemiz  avukatlarına vekaletname  vermek üzere  Belediye  Başkanı  Op.  Dr.  Altınok  ÖZ'e  yetki  verilmesi  ile  ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün, Kardeş Kentimiz Ardino (Eğridere) Belediyesinin 29  Haziran- 04 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Türk Folklor Festivaline folklor ekibi gönderilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/13871)
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün, Kardeş Kentimiz Trabzon Düzköy Belediyesi'nin akaryakıt ihtiyacı ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/12534)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/14323 )
 • Kreş  Müdürlüğü'nün,  Yakacık  Çarşı  Mahallesi  Havuz  Sokak  No:3/1'de  faaliyet gösterecek olan Çocuk Gelişim Merkezinin adı "Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi" olarak görüşülmesi.
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün, Kartal Soğanlık G22A10D2A pafta 10246 (1063) ada 370  parsel  sayılı  arsa  vasıflı  taşınmaz,  2981  ve  775  sayılı  kanunlarda  ön  görülen  amaçlarla kullanılması koşulu  ile  hak  sahiplerine  tapu  verilebilmesi  ile  ilgili  teklifin  görüşülmesi. (2018/14321)
 • Emlak  İstimlak  Müdürlüğü'nün,  Belediyemiz  mülkiyetinde  bulunan  Karlıktepe Mahallesi,  G22A14B2B  pafta,  11083  ada,  277  parsel  sayılı  615,98  m2  alanlı  taşınmazın 767/61598  oranındaki 7,67  m2  hissesinin  diğer  hissedara  satışının  yapılması  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi.(2018/12398)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün, mülkiyeti belediyemize ait Kartal İlçesi, G22A10C4B pafta, 12277  ada,  34  parsel  sayılı  213,65  m2  alanlı  taşınmazın  satışı  ile  ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/12399)
 • Emlak  İstimlak  Müdürlüğü'nün,  Belediyemiz  mülkiyetinde  bulunan  Gümüşpınar Mahallesi, G22A10D1B pafta, 10891 (E:8935) ada, 7 parsel sayılı 341,76 m2 alanlı taşınmazın 111/355    oranındaki  106,86  m2  hissesinin  diğer  hissedarlara  satışının  yapılması  ile  ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/11820)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni:  10058 Ada 419, 418 ve Park/Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair pla değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/14541)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Kartal, Yakacık Mahallesi, G22A10C4B (E:118) Pafta 11823  (E: 8706-2754) Ada 4 (E:1) Parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/14543)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Kartal Yakacık 12379 Ada 27 Parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/14544)
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nün,  Yukarı,  117  Pafta,  12360(E:954)  Ada  71  Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/14545)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ
 
KOMİSYON RAPORLARI: 
 
 • Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, 741 Ada 8 Parselin Güneyi İle 95, 96 ve 97 Parsellerin Doğu Cephelerine  İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile  ilgili 21 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/10300)
 • Soğanlık Mahallesi 10219 (E:2587) ada 426 parsel ile ilgili 22 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/10298)
 • Çavuşoğlu, 175 Pafta, 2248 Ada 23,112 Parsellerin TAKS 'ına İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili 23 Nol İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/6419)
 • 10676 (4485) Ada 168 Parsele İlişkin Hazırlanan UİP- 5608,55 Plan İşlem Numaralı 26.09.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı ile ilgili 24 Nolu İmar Komisyonu Raporunun  görüşülmesi.(2018/10294)
 • Yakacık, 113 Pafta, 12134 (E:2622) Ada 35 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili 25 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/10301)
 • Kordonboyu, 41 Pafta, 10150 (E:873) Ada, 1 Parsel ve 10151 (E:872) Ada, 1 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili 26 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/10303)
 • Kartal Yakacık 12393 (Eski: 8670) Ada 1 ve 2 Parsellerdeki Fiili Park ile ilgili 27 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/10304)


Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş