Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İLAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 05.03.2018-09.03.2018 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 05.03.2018 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı


GÜNDEM:
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen; Dolu Kadro Derece Değişikliği ileilgili teklifin görüşülmesi. (2018/6272)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen; Muhtarlık İşleri Müdürü Kadroihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/4839)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen; Memur Kadro ihdası ile ilgili teklifingörüşülmesi.(2018/6518)
 • Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğünden gelen; 6 Adet Aracın İlçeEmniyet Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/6746)
 • Kreş Müdürlüğünden gelen; Çocuk Gelişim Merkezi Adının Belirlenmesi ile ilgiliteklifin görüşülmesi.(2018/4841)
 • Veteriner İşleri Müdürlüğünden gelen; Hayvan Barınakları ile ilgili teklifingörüşülmesi.(2018/6019)
 • Spor İşleri Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliği ile ilgili teklifingörüşülmesi.(2018/6121)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Yakacık, 53-2 pafta, 10111 ada 103 parsel ile ilgiliteklifin görüşülmesi.(2018/6132)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Soğanlık, 140-1 pafta, 10345 ada 3 parsel ile ilgiliteklifin görüşülmesi..(2018/6133)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; 187 pafta, 11432 ada, 215 parsel ile ilgili teklifingörüşülmesi.(2018/6134)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen;Yakacık, 109 pafta, 11528(E:2577)ada, 4 parseleilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/6135)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen;Yukarı 162 pafta, 11119(E:1989) ada 81-82parseller ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/6136)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Yakacık, 12107(E:3738)ada, 7 parsel ile ilgiliteklifin görüşülmesi.(2018/6138)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planıİtirazları(12366 Ada 48 Parsel, 12070 Ada 5 Parsel , 12227 Ada 7 Parsel, 12070 Ada 8 Parsel ileilgili teklifin görüşülmesi.(2018/6137)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal Yakacık Mahallesi, 122 pafta, 12296 ada,35,36,37 ve 38 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/6139)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen;Soğanlık, G22A09C4C Pafta, 10788(E:7898) Ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifingörüşülmesi.(2018/6141)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ


KOMİSYON RAPORLARI:
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen, Kartal, Yakacık, 961 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000ölçekliUygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 2 nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi(2018/3350)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal, Çavuşoğlu, 2370 Ada 788 Parsel Ve BirKısım Tescil Dışı Alana İlişkin 12.05.2017 onanlı UİP- 5608,80 Plan İşlem Numaralı 1/1000Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı ile ilgili 3 nolu İmar Komisyonu Raporunungörüşülmesi. (2018/3151)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve KentselYenileme Bölgesi Proje Alanı Uygulama İmar Planı Sınırlarının Her İkisine Birden GirenParsellere İlişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 4 nolu İmar KomisyonuRaporunun görüşülmesi. (2018/3155)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal, Yakacık Mahallesi, 12355 (E:2677) Ada,63 Parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PlanıDeğişikliğine İtirazı ile ilgili 5 nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/3146)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal Sahil Dolgu Planı, Yolcu Motor İskelesineİlişkin Plan Değişikliği ile ilgili 6 nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi 2018/3145)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 ve Park/Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsizkadastral alana dair plan değişikliği teklifi (10058 Ada (E:1063) 418 parsel ile PARK/ tescilliparseller) ile ilgili 7 nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2018/3147
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal, Çavuşoğlu, 175 pafta, 2248 ada, 60 parseleilişkin UİP: 5608,37 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar PlanıDeğişikliği itirazı ile ilgili 8 nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2018/3149)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen, 11911 (E:949) ada, 235 parsel ile ilgili 9 nolu İmarKomisyonu Raporunun görüşülmesi (2018/3349)
 • Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen; Kartal Yunus Mahallesi, 2215 ada 114 ve 111parselin doğusunda kalan, Salih Sokağa cepheli, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal GüneyiRevizyon Uygulama İmar Planında Yaya Yolu ve Refüjde kalan tescil dışı kadastral alanın,1/1000 ölçekli plan değişikliği ile Sosyal Tesis Alanına alınması ile ilgili 10 nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2018/3150)


Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş