Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İLAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 03.07.2017-07.07.2017  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk  toplantı  03.07.2017  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

Gülcemal FİDAN
Belediye Başkanı V.


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    :
TEKLİFLER   :
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen, Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/18596)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen, Boş Kadro Unvan Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/18988)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen, Boş Kadro Unvan Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/18597)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen, Boş Kadro Unvan Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/18598)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden gelen, mülkiyeti Belediyemize ait olan Yakacık Yeni Mahallesi, 128 pafta, 12379 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın açık ihale usulü satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/18562)
 • Strateji  Geliştirme  Müdürlüğü'nden  gelen,  Kardeş  Kentimiz  KKTC  Esentepe Belediyesi,Esentepe  Halk Plajı'nın  yenilenmesi  amacıyla  yüzer  iskele,  yüzer  platform  ve  duş sistemi talep edilmekte olup; Belediyemiz tarafından karşılanmasına dair teklifin görüşülmesi. (2017/19836)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen, Günübirlik Tesis Alanı'nda Kalan Parsellere İlişkin 05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı A Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2017/19970)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen, UİP-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi UİP Plan Notu Değişikliği itirazı ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2017/20063)
 • Plan  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen,  Yakacık,  3738  ada,  6  parsel  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi.(2017/20064)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen, Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği  itirazları ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2017/20065)
 • Plan  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen,   Karlıktepe  Mahallesi,  11388  (E:5583)  ada  193 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2017/20067)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen,  Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) Ada, 157 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Kartal Belediyesi Meclis Kararına İtirazı ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2017/20068)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen,  Çavuşoğlu, 175 Pafta, 2248 Ada 23-112 Parsellere İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2017/20069)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen, Yakacık, 112 pafta, Eski: 8786 Yeni: 12417 Ada 2 Parsel  ile  3 Parselin  Tevhit  Şartının  Kaldırılmasına  Yönelik  Talep  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi.(2017/20070)
RAPORLAR      :
 • Kartal, Soğanlık, 139/8 Pafta, 4485 Ada 190, 192 ve 289 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili 42 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi.(2017/16876 )
 • Turizm  Tesis  Alanlarına  İlişkin  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planları  Plan  Notu Değişikliği ile ilgili 43 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/16880)
 • Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Karayolları Kamulaştırma Sınırı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 44 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/17119)
 • Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında kalan Kaptan-ı  Derya Caddesine cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 45 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/16874)
 • Savaklar Deresinin Kumlar Caddesi Mevkiindeki Dere İşletme Bandı ile ilgili 46 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi.  (2017/16873)
 • Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 2663 Ada, 604- 606 Parseller ile 10198 Ada 391-605 Parsellere  Ait 1/1000  Ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  Talebi  ile  ilgili 47  Nolu İmar  Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/16875)

Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 60 60
 • Alo Çevre: 280 58 88
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş