Siteiçi AramaBilgilendirme

Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İ L A N
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 05.06.2017- 09.06.2017  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk  toplantı  05.06.2017  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.
 
GÖRÜŞÜLECEK KONULAR    : 
TEKLİFLER   :
 •  Mali   Hizmetler   Müdürlüğü'nden   gelen   2018  Yılında   Belediyemizde  uygulanacak "Ücret   Tarifesi" ile ilgili teklifin görüşülmesi. 
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen "2018 Yılı Yatırım Programı" ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen, Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Emlak  İstimlak  Müdürlüğü'nden  gelen,  mülkiyeti  Belediyemize  ait  olan  Karlıktepe Mahallesi, 171 pafta, 11331 (E:5782) ada, 23 parsel sayılı 103 m2 alanlı taşınmazın 22 parsele tevhiden satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/16225)
 • Emlak  İstimlak  Müdürlüğü'nden  gelen,  Petroliş  Mahallesi,  G22A09C4D  pafta,  2727 ada,  172  parsel  sayılı  371,26  m2  alanlı  taşınmazın   11597/37126  oranındaki  115.97  m2 hissesinin  Belediyemiz  menfaatleri  doğrultusunda  diğer  hissedara  satışının  yapılması  ile  ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/15970)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden gelen,Cevizli Mahallesi, G22A09D3B pafta, 10307 ada,  6  parsel  sayılı  453,15  m2  alanlı  taşınmazın  5863/9063  oranındaki  293,15  m2  hissenin Belediyemiz  menfaatleri  doğrultusunda  diğer  hissedarlara  satışının  yapılması  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi. (2017/16738)
 • Strateji  Geliştirme  Müdürlüğünden  gelen,  Belediyemizin  2009  yılından  başlayarak ortaya koymuş olduğu "Dönüşümde Kartal Modeli" vizyonu doğrultusunda Kartal'ın yeni kent kimliği  hedefini  oluşturan  "Arkeoloji,  Sanat,  Teknoloji  ve  Ekoloji"  kavramlarının  modern şehircilik  uygulamalarıyla  entegrasyonu  konusundaki  uluslararası  örnekleri  yerinde  incelemek amacıyla Almanya'nın Hamburg Kentine yapılacak olan teknik geziye katılmak üzere Belediye Meclisi İmar Komisyonu ile Afet ve Deprem Komisyonu Üyelerinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/15919)
 • Strateji  Geliştirme  Müdürlüğünden  gelen,  Türkiye'de  İklim  Değişikliği  Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi  Hibe  Programı  "Low  Carbon  Cities  (LoCaCt)-  Düşük  Karbon Kentleri" Projesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/16322)
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden gelen, Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı  kapsamında  "SA1F4H1  Ekolojik  dengenin  korunması  için  araştırma  ve  geliştirme çalışmaları  yürütülmesi"  hedefi  Doğrultusunda,  Marmara  Denizinin  Değişen  Oşinografik Şartlarının  izlenmesi  (MAREM)  projesi çerçevesinde  Sevinç-Erdal  İnönü  Vakfı  ile  işbirliği yapılmasına dair teklifin görüşülmesi.
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen,  Savaklar  Deresinin  Kumlar  Caddesi Mevkiindeki Dere İşletme Bandı ile ilgili teklifin görüşülmesi.  (2017/16873)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen, Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında kalan Kaptan-ı Derya Caddesine cepheli parsellere ilişkin 1/5000  ölçekli Nazım  İmar  Planı  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişikliği  ile  ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/16874)
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen,  Kartal  İlçesi,  Yukarı  Mahallesi,  2663  Ada, 604- 606 Parseller ile 10198 Ada 391-605 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/16875)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen, Kartal, Soğanlık, 139/8 Pafta, 4485 Ada 190, 192  ve  289  Parsellere  İlişkin  Uygulama  İmar  Plan  Değişikliği  ile  ilgili  teklifin  görüşülmesi. (2017/16876)
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen,  Taşınmaz  İşlemleri  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi. (2017/16877)
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen,  Yukarı  Mahalle,  117  Pafta,  Eski:  954  Yeni: 12360 ada 71 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/16878)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen, Yakacık, 238ED2B Pafta, 12144 Ada 9 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/16879)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen, Turizm Tesis Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notu Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2017/16880)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ
RAPORLAR      :
 
 • Yakacık  1006  (5955)  ada,  92  parsel  plan  Değişikliği  ile  ilgili   33  Nolu  İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/13101)
 • Kartal,  Yukarı  Mahalle,  186  pafta,  2359  ada,  13  parsele  ilişkin  1/1000  ölçekli uygulama  İmar  Değişikliği  ile  ilgili  34  Nolu  İmar  Komisyonu  Raporu'nun  görüşülmesi. (2017/13098)
 • 26.09.2016  t.t.'li  "UİP-5608,65"  Plan  İşlem  Numaralı  1/1000  Ölçekli  Kartal  Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili ilgili  35 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/13102)
 • Kartal, Yakacık, 8768 ada 6 parsel ile ilgili  36 Nolu İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi. (2017/9774 )


Gülcemal FİDAN
Belediye Başkanı V.
Sosyal Ağlar