01. Kartal Belediyesi’ne nasıl bildirimde bulunabilirim?
 • Kartal Belediyesi’ne kartal.bel.tr adresinden ulaşabilir, 444 4 578 numaralı telefondan 7/24 talep ve şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.
 • Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan (facebook, twitter, instagram, youtube) bizi takip edebilir, talep ve şikâyetlerinizi bildirebilirsiniz.
02. Hangi konularda hangi kurumlarla iletişime geçmeliyim?
 • İSKİ: Su kesintisi, kanalizasyon, dere ıslahı ve koku giderme çalışmaları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi sorumluluğunda olup bu konuda Kartal belediyesi olarak herhangi bir yetkimiz bulunmamaktadır. İSKİ Kurumu ile www.iski.gov.tr web adresinden ve 185 numaralı çağrı merkezinden iletişime geçebilirsiniz.
 • AYEDAŞ: Elektrik kesintisi, aydınlatma, sokak lambaları AYEDAŞ Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olup bu konuda bir yetkimiz bulunmamaktadır. AYEDAŞ kurumu ile www.ayedas.com.tr web adresinden ve Alo 186 çağrı merkezinden iletişime geçebilirsiniz.
 • İGDAŞ: Doğalgaz ve bağlantıları ile ilgili tüm talep ve şikâyetleriniz için İGDAŞ’a www.igdas.com.tr web adresinden ve 187 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.
 • TÜRK TELEKOM: Hizmet talep ve şikâyetleriniz için TÜRK TELEKOM ile www.turktelekom.com.tr web adresinden ve 444 1 444 numaralı çağrı merkezinden iletişime geçebilirsiniz.
03. Emlak Beyanı nasıl verebilirim?
 • Mükellef olarak gayrimenkulünüze ait bilgiler ve tapu suretiyle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği Tahakkuk Alt Birimi’ne müracaat edeceksiniz.
04. Emlak Vergisini nasıl ödeyebilirim?
 • Emlak vergisini iki taksit halinde ödeyebilirsiniz. Emlak vergisinin 1. taksiti 31 Mayıs’a kadar, 2. taksiti ise 30 Kasım’a kadar ödeyebilirsiniz. Bu tarihlerden sonra yapılan ödemelerde gecikme cezası uygulanır.
05. Çevre Temizlik Vergisini nasıl ödeyebilirim?
 • İşyerleri ve diğer faaliyette bulunan şahıslar faaliyet başlangıcıyla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği Tahakkuk Alt Birimi’ne gelerek bildirimde bulunacaklardır. Devamında Çevre Temizlik Vergisini iki taksit halinde ödeyebileceklerdir. Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksiti 31 Mayıs’a kadar, 2. taksit’i ise 30 Kasım’a kadar ödeyebilirsiniz. Bu tarihlerden sonra yapılan ödemelerde gecikme cezası uygulanır.
06. İlan ve Reklam Vergisi beyanı ne zaman verebilirim?
 • Her yıl Ocak ayı içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği Tahakkuk Alt Birimi’ne müracaat edilerek reklama ait bilgileri beyan edebilirsiniz. Yıl içerisinde yapılacak ilan ve reklamlar mükellefler tarafından ilan ve reklam işinin yapılmasından önce müracaat ederek beyan edebilirsiniz. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilebilir.
07. İlan ve Reklam Vergisini ne zaman ödeyebilirim?
 • İlan ve reklam bilgilerini her yıl ocak ayında beyan edenler; 1. taksit vergilerini Ocak ayında 2. taksit vergilerini Haziran ayında ödeyebilirler(İsteyen defaten ödeme yapabilir) Yıl içerisinde yapılan ilan reklamlar ile mutad meslek olarak ifa eden mükellefler beyan verme süresinde vergiyi de ödeyebilirler.
08. Kimler Eğlence Vergisine Tabidir?

Belediye sınırlarında bulunan;

 • Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo, masa tenisi gibi işletmeler
 • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunu, konser, sirk, lunapark, çalgı ve müzikli bahçeler vb gibi faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.
09. Eğlence Vergisini ne zaman, nereye ödeyebilirim?

Bu tür işletmeler;

 • (a)fıkrasında yazılı işletmeler her ay müracaat etmeli ve her aya ait vergiyi, o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediyeye yatırmalıdır.
 • (b) fıkrasında yazılı işletmeler bastıkları biletleri kullanmadan önce belediyeye müracaat etmelidirler.
10. İşgaliye Harcı nedir, nasıl ödeyebilirim?
 • Yol, meydan, pazar, iskele, köprü, mezat yerleri gibi alanları herhangi bir maksat için işgal edenler belediyeye gün x m² x birim fiyat= işgaliye harcı ödemekle mükelleftir.
11. Belediye Vezneleri dışında nasıl ödeme yapabilirim?

Belediye vezneleri dışında,

 • Sitemizdeki e-ödeme bölümü ile internet üzerinden kredi kartıyla,
 • Tüm Halkbankası şubelerinden,
 • Halkbankası şube kodu: 757, Hesap numarası:07100018,
 • İBAN: TR54 0001 2009 7570 0007 1000 18 numaralı Kartal Belediyesi hesabına ödeyebilirsiniz.
12. Belediye ile ilgili vergi borç miktarlarını nasıl öğrenebilirim?
 • Sitemizdeki e-borç sorgulama bölümünden ve (0216) 280 54 30–35-37-51-44 numaralı telefonları arayarak öğrenebilirsiniz.
13. Sıhhi İşyeri açmak için gereken belgeler nelerdir?
 • Başvuru formu (Müdürlükten temin edilecek)
 • Tapu belgesi (fotokopi)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Ustalık isteyen mesleklerde Ustalık belgesi
 • İtfaiye raporu (Müdürlük tarafından yazılacak) ya da yangın tüpü faturası
 • Kira kontratı (fotokopi)
 • Vergi levhası (fotokopi)
 • İşyeri açma harcı makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden alabilirsiniz)
 • İlişik Kesme belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabilirsiniz)
 • Şirket ise; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sorumlu müdür sözleşmesi gerekir
14. Gayri Sıhhi Müessese kapsamındaki işletmeler için gereken belgeler nelerdir?

(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese)

 • Başvuru formu (Müdürlükten temin edebilirsiniz)
 • Tapu belgesi (fotokopi)
 • Kira kontratı (fotokopi)
 • Vergi levhası (fotokopi)
 • İşyeri açma harcı makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden temin edebilirsiniz)
 • İlişik kesme belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden takip edilecek)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Ustalık isteyen mesleklerde Ustalık belgesi
 • İtfaiye raporu (Müdürlük tarafından yazılacak)
 • İskân belgesi (12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış binalar ile özel yapı şeklini gerektiren yapılardan istenir)
 • İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile yapılan sözleşme
 • Kat Maliklerinden Muvafakatname
 • Şirket ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sorumlu müdür sözleşmesi gerekir.
 • Motor beyan dökümü (Müdürlükten temin edilebilir)
 • Atıksuyu olan işyerlerinden Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (İSKİ’den)
15. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için istenen belgeler nelerdir?
 • Başvuru formu (Müdürlükten temin edebilirsiniz)
 • Tapu ve iskân belgesi (onaylı fotokopi)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Ustalık isteyen mesleklerde Ustalık belgesi
 • İtfaiye raporu (Müdürlük tarafından yazılacak)
 • Kat Maliklerinden Muvafakatname
 • Emniyet Müdürlüğünden Olumlu Asayiş Görüşü (Müdürlük tarafından yazılacak)
 • Kira kontratı (fotokopi)
 • Vergi levhası (fotokopi)
 • İşyeri açma harcı makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden alabilirsiniz)
 • İlişik kesme belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden takip edilecek)
 • Adli sicil evrakı
 • Nüfus cüzdan örneği
 • İkametgâh senedi
 • Şirket ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sorumlu müdür sözleşmesi gerekir.
16. Hafta Tatili Ruhsatı nasıl alınır?
 • İşletmelerini pazar günü açık tutacak esnaf her yıl Ocak ayı içerisinde Ruhsat fotokopisiyle birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne müracaat ederek hafta tatil ruhsatı alabilir..
17. İlk Defa Pazarda Tezgâh Kuracaklar için gerekli evraklar nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Sureti,
 • İkametgah senedi,
 • Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
 • Müracaat edilen yıla ait pazarcılar odasına üye olunduğuna dair belge.
 • Vergi Levhası fotokopisi
18. Tezgâh Kurma Belgesini güncellemek için gerekli evraklar nelerdir?
 • Bir adet ikametgah senedi,
 • Müracaat edilen yıla ait pazarcılar odasına üye olunduğuna dair belge.
19. Cenaze Hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?
 • Cenaze yakınları, vefat edenin nüfus cüzdanı ile birlikte Müdürlüğümüze müracaat eder.
 • Ölüm tespiti yapılmak üzere, görevli doktor ile birlikte, cenazenin bulunduğu yere gidilir.
 • Öldüğü doktor tarafından tespit edilen kişinin, Defin Ruhsatı imzalanarak cenaze yakınlarına verilir.
 • Adli bir olay var ise, Cenaze Defin Ruhsatı verilmeyip, Adli Tabipliğe cenazenin sevki yapılır.
 • Vefat edenin nüfus cüzdanı, öldüğüne dair hekim raporu ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilerek, kütükten düşürülme işlemi yapılır.
20. Defin işlemlerimiz için Belediye’den nasıl araç temin edebiliriz?
 • Cenazenin Kartal ilçe sınırları dahilinde olması durumunda Belediyemizden araç temini mümkündür. İl içi cenazelerde camiden mezarlığa nakil hizmeti verilmektedir. İl dışı cenazelerde ise ölüm ve ikametgâh belgesi ile başvuru halinde araç tahsisi yapılmaktadır.
21. Ambulans Hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?
 • Ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz’e (0216) 353 91 81 'i arayarak randevu talebinde bulunmaları gerekmektedir.
 • Ambulans Hizmeti Ücretsizdir.
 • Hasta yakını ile birlikte Ambulans evden hastaneye ya da hastaneden eve hasta naklini gerçekleştirir.
 • Hastane - acil arası nakil yapılmamaktadır.
22. Sosyal yardımlardan nasıl faydalanılır?

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce, Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle onaylanan yönetmeliğin gereği sosyal yardımlardan yararlanmak için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  A-) NAKDİ YARDIMLAR

  1-) Hane Halkına Yardım Başvurularında;

  • Nüfus Müdürlüğü'nden vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Muhtarlıktan Form 5 - ( Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi )
  • Maaş bordrosu
  • Fatura ( elektrik, su, doğalgaz faturalarından herhangi biri)
  • Öğrenci belgesi ( öğrenci var ise )
  • Kira kontratı (kiracı ise)
  • Hastalık raporu veya engelli raporu
  • Durumunu ifade eden dilekçe
  • Boşanma aşamasında ise dava veya boşanma kararı
  • 6284 Sayılı Ailenin ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Koruyucu ya da Önleyici Tedbir Kararı ( eğer varsa )
  • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin gelir (Sgk) ve vergi durumu sorgulamalarını E-devlet sistemi üzerinden yaparak, belgelerin tarafımıza teslim edilmesi.
  • NOT: E-devlet şifresi, postanelerden alınmaktadır.

  2-) Asker Ailesi Yardımı Başvurularında;

  • Askerlik Şubesinden Asker Olduğuna Dair Yazı
  • Nüfus Müdürlüğü'nden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Muhtarlıktan Form 5 - ( Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi )
  • Öğrenci Belgesi
  • Kira Kontratı (Kiracı ise)
  • Hastalık Raporu Veya Engelli Raporu
  • Başvuranın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Boşanma Aşamasında ise Dava Veya Boşanma Kararı
  • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin gelir (Sgk) ve vergi durumu sorgulamalarını E-devlet sistemi üzerinden yaparak, belgelerin tarafımıza teslim edilmesi.
  • NOT: E-devlet şifresi, postanelerden alınmaktadır.

  3- ) Eğitim Yardımı Başvurularında;

  • Muhtarlıktan Form 5 - ( Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi )
  • İlgili eğitim dönemine ilişkin kayıtlı öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesi
  • Öğrencinin IBAN numaralı banka cüzdanı fotokopisi ( net okunur olmalı )
  • Nüfüs müdürlüğünden nüfüs kayıt örneği
  • Hanede yaşayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin gelir (Sgk) ve vergi durumu sorgulamalarını E-devlet sistemi üzerinden yaparak, belgelerin tarafımıza teslim edilmesi.
  • NOT: E-devlet şifresi, postanelerden alınmaktadır.

  NOTLAR:

  • El ile yazılmış IBAN numaraları kabul edilmeyecektir.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı ülkede eğitim gören, yüksek lisans, doktora, uzaktan öğretim, açıköğretim öğrencileri ve %100 burslu olmayan öğrenciler eğitim yardımından yararlanamayacaklardır.
  • Aynı aileden ve haneden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.
  • Belediyemizde görev yapan, memur, sözleşmeli, kadrolu işçi statüsünde çalışanlar, eş ve çocukları başvuramaz.
  • Öğrencinin en az 3 aydır Kartal’da ikamet etmesi gerekmektedir.
  • Başvurular değerlendirildikten sonra, onaylanan başvurular ve ödeme tarihleri SMS ile bildirilecek olup, www.kartal.bel.tr adresinden takip edebilirsiniz.

  B-) AYNİ YARDIMLAR

  1-) Gönül Çarşısı

  • Gönüllü yurttaşlarımızın veya kurum ve kuruluşlardan temin edilen birinci el ile kullanılabilir durumdaki ikinci el giyim, ev eşyası ve tekstil gibi çeşitli malzeme yardımları Müdürlüğümüze bağlı bulunan “Gönül Çarşısı”nda toplanarak, ( yıkama ve ütüleme işlemi yapılarak ) ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır.

  2-) Erzak

  • Müdürlüğümüzce bazı zamanlarda temin edilen erzakların dağıtımından faydalanmak için “Hane halkına yardım başvuruları”nda bulunan şartların taşınması gerekmektedir.

  3-) Hasta Bezi

  • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce, Kartal’da ikamet ve engeli olan ( Bez kullanabilir raporu olmak şartıyla ) hastalara, iki buçuk ayda bir bez dağıtımı yapılır.
  • Muhtarlıktan Form 5 - ( Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi )
  • Engelli raporu ( hastaneden )
  • Bez kullanabilir raporu ( hastaneden)
  • Nüfus Müdürlüğü'nden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
23. Evcil Hayvanlar için Klinik hizmetinden nasıl yararlanabilirim?
 • Hayvan severler ve gönüllüler tarafından getirilen sahipli veya sahipsiz evcil hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp aşılanması ve işaretlenmesi (microchip) yapılmaktadır.
24. Evcil Hayvanların Aşılanması Nasıl yapılmaktadır?
 • Veteriner Müdürlüğümüzde yıl boyu ücretsiz kuduz aşısı yapılmaktadır
25. Şüpheli Hayvanlarla ilgili ne yapılmaktadır?
 • Kuduzdan şüpheli veya herhangi birisini ısıran hayvanlar 10 (on) gün süreyle müşahede altına alınmaktadır. Isırılan kişi aşıya sevk edilip müşahede süreci ve sonrası hakkında bilgi verilmektedir. Eğer müşahede süresince hayvan ölürse laboratuara gönderilen hayvanın kuduz yönünden analizi yapılmaktadır
26. Özel ilaçlama yaptırabilir miyim?
 • Müdürlüğümüz kömürlük, bodrum v.b. yerlerin haşerelere karşı m2 birimi üzerinden ücreti karşılığında ilaçlama yapmaktadır. İlçe genelinde ihbar ve talep üzerine fare mücadelesi yapılmaktadır.
27. Belediye’nin Kreş’inden faydalanabilir miyim?
 • Kartal ilçesi sınırları içinde ikamet eden herkes kreşten faydalanabilir. 3, 4, 5 ve 6. yaş grupları faydalanabilir. Yaş gruplarına göre ayrı ayrı sınıflarda eğitim yapılmaktadır.
28. Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
 • Ön kayıt formunun doldurulması,
 • Öğrencinin ikametgâh kaydı,
 • Anne, baba ve öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Anne ve babanın çalışma belgesi,
 • 6 adet fotoğraf
 • Sağlık ocağından alınan sağlık raporu
29. Belediyeden İş Talep Formu Alabilir miyim?
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına personel alımları KPSS sınavı ve Merkezi Yerleştirme Sistemi ile yapılmaktadır. Ancak; İŞKUR istihdam masasına şahsen gelerek kayıt yaptırırsanız ve özgeçmişinizi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne iletirseniz, bölgemizde bulunan firmalarda, niteliklerinize uygun pozisyonlarda iş istihdamı imkânı oluştuğu takdirde yönlendirme kurumumuz tarafından yapılacaktır.
30. Kartal Belediyesi’nde Staj yapabilir miyim?
 • Belediyemizde staj yapma talebiniz doğrultusunda, Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gelerek fotoğraflı başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru yaptığınız takdirde, Kurumumuz bünyesinde staj yapma talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.
31. Meslek Edindirme Kursları ne zaman açılıyor?
 • Tiyatro (Eylül- Haziran)
 • Gitar (Eylül- Haziran)
 • Bağlama (Eylül- Haziran)
 • Halı-Kilim-Dokuma (Eylül- Haziran)
32. Tiyatro Kursu için gerekenler nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Bir adet Resim
 • Bir adet Şiir (ezber)
 • Yetenek Sınavı
33. Gitar Kursu İçin gerekenler nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Bir adet Resim
34. Bağlama Kursu İçin gerekenler nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Bir adet Resim
35. Kütüphanelerimize nasıl üye olurum?
 • Nüfusbelgesi fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • iki adet resim
36. Kişiye Ait Bir Gayri menkulün kamulaştırılması nasıl yapılır?
1- Dilekçe müracaatı ve evrak tamamlanması
 • Şahıs, özel yerinin kamulaştırılması için dilekçe verir.
 • İmar Müdürlüğü’nden imar durumu belirlenir.
 • Dosya, kamulaştırma taleplerini inceleme ve değerlendirme komisyonuna iletilir.
 • Dilekçe ekinde şunlar bulunmalıdır (imar durumu, çap, sayısal pafta, röperli kroki)
 • Fen İşleri Müdürlüğü’nden başkanlık onayı istenir.
2- Dosya Onaylandığında
 • Plan ve Proje Müdürlüğü’nden teklif folyesi istenir.
 • Kıymet Taktir Komisyonundan fiyat istenir.
 • Mülk sahibinin kabul etmesi halinde, (2942 sayılı yasanın 26. maddesi gereği; kamulaştırma bedeli yerine, Belediyenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, belediyenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşımaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin % 120sini aşamaz.)
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ödenek olup olmadığı sorulur.
 • Encümen Kararı alınır. (2942 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince)
 • Şahsa tebligat yapılıp söz konusu parseli pazarlık usulü ile satıp satmayacağına dair dilekçe vermesi istenir. Dilekçe verilirse konu Uzlaşma Komisyonuna iletilir.
 • Uzlaşma Komisyonu şahısla pazarlık yapar.
3- Anlaşma sağlanırsa;
 • Tapu Sicil Müdürlüğü’nden tapuya kaydına şerh düşülmesi istenir.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde kamulaştırma bedeli bloke edilir.
 • Tapu işlemleri tamamlanır.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeme yazısı yazılır. İlgilisine bilgi verilir.
37. Trampa işlemini nasıl yapabilirim ?
 • Öncelikle trampa taahhüdünüzü içeren bir dilekçe vermelisiniz. (Dilekçenin ekinde şunlar olmalıdır (tapu senedi, imar durumu)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü’nce hazırlanan trampa dosyası Belediye Meclisine sunulur. (özel şahıs yeri ile trampa edilecek belediye mülkünün kamu yararına kullanıma uygun olmaması ve imar planında konut ya da ticaret alanında olması gerekir.)
 • Alınan Meclis kararından sonra, şahıs arsasının mahallinde krokisi çizilir.
 • Belediye Kıymet Taktir Komisyonuna trampa edilecek taşınmazların değer tespiti yaptırılır.
 • Hazırlanan trampa teklifi Belediye Encümenin onayına sunulur.
 • Alınan Encümen kararıyla Tapu Müdürlüğü’nden karşılıklı tescil ve ferağ işlemleri yapılır.
38. Yoldan ihdas nasıl yapılmaktadır?
 • Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Encümene Teklif Folyesi gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yoldan ihdas bedelinin belirlenmesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü’nden istenilir.
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü Kıymet Taktir Komisyonu’ndan satılacak kısmın fiyatının belirlenmesini ister.
 • Kıymet Taktir Komisyonu raporu gönderilerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde encümence belirlenecek fiyatla satış kararı alması istenir.
 • Alınan encümen kararı parsel sahibine tebliğ edilir.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne satış bedelinin tahsil edilmesi için yazı yazılır.
 • Tapu Müdürlüğüne yoldan ihdasın işlemlerinin yapılması için yazı yazılır.
39. Yeni İnşaat Kanal Bağlantısı Ruhsatı nasıl alınır?
 • Yeni inşaat ilgilisi, ilgili kuruma (İSKİ-AESAŞ-İGDAŞ-TELEKOM) başvurarak projelendirme yapar. Daha sonra altyapı ruhsat formu hazırlanır ve altyapı kurumlarına onaylatılır. İlçe Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı onaylatıldıktan sonra, İ.B.B. Bölge Müdürlüğü veznesine kazı tahrip bedeli yatırılır. Ruhsat ve makbuz ilgili altyapı kurumuna verilerek işlem başlatılır.
40. Elektrik Kablo Kazı Ruhsatı nasıl alınır?
 • Ruhsatı alacak kişi ya da kurum AESAŞ’a başvurarak projelendirme yapar. Daha sonra altyapı ruhsat formu hazırlanır ve altyapı kurumlarına onaylatılır. İlçe Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı onaylatıldıktan sonra, İ.B.B. Bölge Müdürlüğü veznesine kazı tahrip bedeli yatırılır. Ruhsat ve makbuz ilgili altyapı kurumuna verilerek işlem başlatılır.
41. Yeni İnşaat yapmak için nasıl başvuru yapabilirim?
 • Başvurularda tapu, yeni tarihli çap ve mülk sahibi olmama durumunda vekâletname gereklidir.
42. İnşaata başlama ve bitirme süresi ne kadardır?
 • İnşaata başlama süresi 2 yıl, bitirme süresi ise 5 yıldır. Bu sürede bitirilmediği taktirde ruhsat temdidi (uzatılması) zorunludur.
43. İmar Durumu Düzenlenmesi nedir?
 • Onaylı imar planlarına göre parsellerin yapılaşma şekillerini ve şartlarını belirleyen belgedir.
44.İmar durumu tanzimi için gerekli evraklar nelerdir?
 • Matbu Dilekçe(Ek:1)
 • Tapu
 • Çap
 • Tapusunda ahşap bina kaydı olan parsellerden fotoğraf
 • Eski eser parsellerden fotoğraf ve koruma kurulu kararı
45. Mimari Proje Onay İşlemlerinde İstenen Belgeler nelerdir?
 • Tapu
 • Çap (Kadastro Müdürlüğünden alınacak)
 • İmar durumu
 • İnşaat istikamet rölövesi ve ağaç revizyonu(Planlama Müdürlüğünden alınacak)
 • Kot kesit (Planlama Müdürlüğünden alınacak) 6. Sivil Savunma tasdiki(sığınak gerekiyorsa)
 • İ.S.K.İ. tasdiki
 • Trafo belgesi
 • Isı yalıtım projesi ve tesisat projesi
 • İtfaiye tasdiki (yangın merdiveni gerekiyorsa)
 • Eski eserlerle ilgili binalarda rölöve restorasyon projesi
 • Ağaç bulunan parsellerde ağaç revizyonu
 • Mevcut binalar yapılan tadilat ve ilaveler için harita tesbitli kontur gabari belgeleri
 • Plan notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerde ilgili kurum görüşleri (Büyükşehir belediyesi, Bakanlık, UKOME, Karayolları, AYEDAŞ vb.)
 • Avam proje uygulamalı bölgelerde tasdikli avam proje
 • Yapı Denetim Bürosu onayı (Projeler üstünde tasdik) ve yapı denetim firma sözleşmesi belgeleri gerekmektedir.
46. Statik Proje Onayı için istenen belgeler nelerdir?
 • Mimari projelere uygun statik proje ve hesaplar
 • İnşaat yapılacak arsaya jeoloji veya jeofizik mühendislerince onaylanmış zemin etüt raporu
 • İlave kat yapılması halinde üniversitelerden veya bakanlığın izin verdiği yerlerden alınan uygunluk raporu
 • Statik sistemi etkileyen tadilatlarda Üniversitelerden alınan sağlamlık raporu belgeleri gerekmektedir.
47. Makine ve Elektrik Projelerinin Onaylanması için gereken evraklar nelerdir?
 • 4 adet elektrik projesi.
 • 4 adet kalorifer+ sıhhi tesisat projesi.
 • 3 adet ısı yalıtım projesi.
 • 1 adet mimari proje.
 • Dilekçe
 • Tapu
 • Yapı Denetim Sözleşmesi
 • Proje Mühendisi imza sirküleri
 • İlgili mühendislerin meslek odalarından alınmış durum sicil belgeleri
48. Yıkım Ruhsatı nasıl alınır?
 • Dilekçe
 • Tapu
 • İmar durum belgesi
 • Röperli kroki
 • Elektrik ve suyunun kesildiğine dair yazı
 • Varsa hissedar muvaffakati
 • Tapu sicil yazısı
 • Hesap işlerinden ilişik kesme yazısı
 • Binanın boş olduğuna dair yazı
 • Yıkımın bir fenni mesul tarafından üstlenilmesi
 • Harç ve ücretlerin yatırıldığı makbuz
49. Tapu Tahsisli arsanın tapusunu nasıl alabilirim?
 • Dilekçe
 • Tapu tahsis belgesi ve varsa diğer yeminli büro evrakları ile birlikte Emlak ve İstimlâk müdürlüğü’ne müracaat edilir.
50. İnşaat istikamet, kot-kesit, kontur, gabari belgeleri nasıl alınır?
,
 • Çap (Kadastro Müdürlüğünden)
 • Röperli kroki (Lihkab (Lisanslı Harita) Büroları’ndan)
 • İmar durumu (İmar Müdürlüğünden)
 • Vekâletname (Başvuruyu yapan Vekil ise)
 • Tapu Senedi ya da Tapu kaydı (Tapu Müdürlüğü’nden)
 • Vaziyet Planı (Kot –kesit talebinde)
 • Not: İstenilen tüm evrakların güncel olması gerekmektedir.