KARTAL BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ


Kuruluş: 2010

Kadın Danışma Merkezi Nedir ?

Kadın Danışma Merkezi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 2010 yılında ilk olarak Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezinde hizmete girmiştir. Kartallı kadınların merkez faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mahallerde şubeler şeklinde yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamdan Soğanlık ve Uğur Mumcu Kültür Merkezinde olmak üzere 2 şubesi bulunmaktadır.

Kadın Danışma Merkezi, kadınların hiçbir ayrım gözetmeksizin hangi ekonomik seviyede ve sosyal statüde olursa olsun kolaylıkla başvurabildikleri, ihtiyaçları doğrultusunda psikolog, pedagog ve sosyologlardan farklı alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti alabildikleri bir merkezdir.

2010-2016 yılları arasında merkezimize 1401 kişi başvurmuş, 6915 seans terapi uygulanmış ve 359 kişiye hukuki destek ve pedagojik destek verilmiştir.

Merkezimizde Kimlere Hizmet Veriyoruz?

Hiçbir ayrım gözetmeksizin hangi ekonomik seviyede ve sosyal statüde olursa olsun merkez faaliyetlerinden faydalanmak isteyen Kartallı tüm kadınlar ve 18 yaş altı çocukları

Merkezimizin Çalışma İlkeleri Neler ?

 • Tüm kadınlarla siyasi görüş, etnik köken, mezhep, din-dil ayrımı gözetmeksizin farklılıklara saygılı şekilde eşit ilişki kurmak
 • Kadın kimliğini görünür kılmak
 • Kadınların güçlü yanlarını ön plana çıkarmak ve kadınlar arası dayanışmanın gücüne inanmak
 • Kartallı kadınları merkezin faaliyetlerini planlama süreçlerine dahil eden ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini paylaşmalarını destekleyen bir yaklaşımla hareket etmek
 • Bu amaçla kadınları dinleyerek ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda hizmet üretmek


Merkezden Hangi Konularda Destek Alabilirim?

 • Yaşadığınız sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, kendiniz veya çocuğunuz için psikoloğa ihtiyaç duyuyorsanız, PSİKOLOJİK DESTEK PROGRAMIMIZDAN
 • Çocuğunuzla iletişim kurmakta zorlanıyor, gözlemlediğiniz davranış bozukluklarını gidermek için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, PEDAGOJİK DESTEK PROGRAMIMIZDAN
 • Hukuki konularda (boşanma, velayet, miras, aile içi şiddet vb) konularda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız HUKUKİ DESTEK PROGRAMIMIZDAN
 • Şiddete maruz kalıyorsanız ve nereye nasıl başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız veya çeşitli kurumların sunduğu ekonomik ve sosyal destekler hakkında bilgi almak istiyorsanız SOSYAL HİZMET YÖNLENDİRME PROGRAMIMIZDAN
 • Para kazanmak, kendi küçük işimi başlatmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMIMIZDAN
 • Özgüveninizi, iletişiminizi geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsanız aynı zamanda benimle benzer sorunlar yaşayan kadınlarla beraber biraraya gelerek ortak sorunlarımıza çözüm üretmek, dayanışmak istiyorum diyorsanız EĞİTİM PROGRAMLARIMIZDAN (Etkili İletişim, Girişimcilik, Ürün Geliştirme ve Pazarlama, Finansal Okuryazarlık, Liderlik ve Örgütlenme, Toplumsal Cinsiyet, Politik Katılım, Kooperatifleşme vb) faydalanabilirsiniz.


Bize Nereden ve Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Merkezimizden yararlanmak isteyen kadınlarla birebir görüşülür, ihtiyaçları tespit edilir ve ilgili programlara ve Kadın Danışma Merkezi şubesine yönlendirilir. Merkezimizde gerçekleştirilen tüm görüşmeler gizli tutulmaktadır ve ücretsizdir.

Aşağıdaki numaradan veya e-mail ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz:

Kadın Danışma Merkezi ( Merkez Ofis)
Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi, Kat 2 (0216) 280 64 06
kadindanismamerkezi@kartal.bel.tr

Kadın Danışma Merkezi Uğur Mumcu Şubesi:
Uğur Mumcu Mahallesi yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi, Giriş kat
Kadın Danışma Merkezi Soğanlık Şubesi:
Soğanlık Kültür Merkezi, Kat 1

EKİBİMİZ:Özlem ERŞAHİN, Uzman Psikolog:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji bölümünden 2009 yılında mezun oldu. Lisans döneminde Prof. Dr. Haydar Çağlayan'ın kliniğinde seanslara katıldı ve Şizofrenler Derneğiyle çeşitli çalışmalar yürüttü. İki yıl kadar süreyle psikoteknik ve özel eğitim merkezlerinde çalıştı. 2012 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı alanında uzmanlık derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi boyunca Konak Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde gönüllü danışan gördü. Uzmanlığını aldıktan sonra bir yıl boyunca Prof. Dr. Tarık Yılmaz'ın yanında çeşitli eğitimler aldı ve süpervizyon eşliğinde danışan gördü. EMDR, Gottman Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve Uyku Bozuklukları aldığı eğitimler arasındadır. 2014 yılından bu yana Kartal Belediyesi bünyesinde çalışmaktadır.
Çalışma Alanları: Depresyon, panik atak, OKB, sosyal fobi, sınav kaygısı, TSSB, öfke kontrolü, ergenlik dönemi, romantik ilişkiler, cinsel problemler, aile içi ilişkiler, iletişim.

Berivan Naz ALIR, Uzman Psikolog&Aile Danışmanı
2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Aile Danışmanlığı eğitim programını tamamlamıştır. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji (tezli) yüksek lisansını onur öğrencisi olarak tamamlayarak uzmanlık derecesini almıştır. Lisans eğitimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları staj ve eğitim çalışmasını tamamlamıştır. Çağlayan Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanan aileler ile çalışmalar yapmıştır. Erasmus Staj Hareketlliği ile Almanya’da tüketici psikolojisi üzerine çalışmalar yapmıştır. Liselerde 15-18 yaş grubu ile , öğrenci-öğretmen-ebeveyn ilişkisi, sınav kaygısı ve ergenlik çatışmaları üzerine çalışmalar yapmıştır.
Çalışma Alanları: Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Ergenlik Psikolojisi, Sınav Kaygısı, Aile Danışmanlığı ,Yaygın Anksiyete Bozuklukları ile BDT, Panik Bozukluk, Anksiyete Bozukluğu, Depresyon, Obsesif Kompülsif Bozukluk

Gizem GÜLKANAT, Psikolog
2011 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans döneminde Klinik alandaki stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapmıştır.2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları Programını burslu olarak tamamlamıştır. İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmektedir. Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi, Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi, Projektif Testler, Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi, Gelişim Testleri, Evlilik ve Çift Terapisi, Kanserde Aile içi Danışmanlık, İşitme engelliler ile iletişim kurabilmek için Türk İşaret Dili Eğitimi aldığı eğitimler arasındadır.
Çalışma Alanları: Psikanalitik yönelimli psikoterapi, Çocuk grup çalışmaları, Çocuk/Ergen Aile Terapisi, Bireysel Psikoterapi, Çocuklarda ve Yetişkinlerde Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları, Çocuk/ Ergen/ Kadın ve Travma alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Çalışma Alanları: : Bilişsel davranışçı terapi, kadın travma alanında çalışmalar, depresyon, sınav kaygısı, anksiyete bozuklukları ile bilişsel davranışçı terapi

Sebla GÜNGÖREN, Sosyolog
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Bölümünde yüksek lisans ders aşamasını tamamladı. 2002- 2009 yılları arasında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfında, 2009 yılından itibaren ise Kartal Belediyesi bünyesinde kadınları ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirecek projelerde eğitimci ve proje koordinatörü olarak görev aldı. 18 farklı ilde kadınların ihtiyaçları doğrultusunda farklı konularda eğitim programları geliştirdi ve uyguladı. Women Learning Partnership (WLP) eğitim programları sertifikalı eğitimcisidir.
Çalışma Alanları: Proje koordinatörlüğü, Kooperatifleşme, Örgütlenme ve saha çalışması, Bireysel ve Kolektif Kapasite Geliştirme Eğitim programları hazırlama, uygulama ve eğitici eğitimleri ( Etkili İletişim, Girişimcilik, Ürün Geliştirme ve Pazarlama, Finansal Okuryazarlık, Liderlik ve Örgütlenme, Toplumsal Cinsiyet, Politik Katılım, Kooperatifleşme vb )Kadın Danışma Merkezİ hakkında haberler

KARTAL’DA KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI
Kadın Danışma Merkezi Görev Başında
“Kartal Kadınlarıyla, Çocuklarıyla Önde Olacak”
Kartal’da Kadın Dayanışması Büyüyor
Kartallı Kadınların Yüklü Umutları
Hukuk Okur Yazarlığı Toplantıları Başladı
Hukuk Okur Yazarlığı Toplantıları Devam Ediyor

KARTALLI KADINLAR ‘KADIN DANIŞMA MERKEZİ’NDE BULUŞUYOR

KARTALLI KADINLAR KADIN DANIŞMA MERKEZİ’NDE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

KARTAL BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ, KARTALLI KADINLARIN DESTEĞİ OLDU

KADIN DANIŞMA MERKEZİ SEMİNERLER YOLUYLA 3 AYDA 125 KADINA ULAŞTI

KARTAL BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ’NDEN ETKİLİ İLETİŞİM SEMİNERİ

Kadınlara Yönelik Proje Çalışmaları

Kartal’da Kadınlar Özgürleşiyor
“Kartallı Kadınlar Yerel Yönetimde Söz Sahibi ”
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN KADIN EMEĞİNE DESTEK

Kartal Kadın Kooperatifi

KARTAL BELEDİYESİ’NDEN AİLE İÇİ ÇATIŞMA VE UZLAŞMA PANELİ
MAHALLE KADIN KOMİTELERİ 4. KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMASINA KATILDI
Kartallı Kadınlar Kooperatif Çatısı Altında Birleşiyor
Kartal Kadın Kooperatifi Dayanışması Büyüyor
Saman Kafe Kartallıların Hizmetinde
Kadınlar Eğitim Çalışmalarına Hız Verdi

Kadın Ürünleri Pazarı

“KARTAL KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI”
Kartal’da Kadının Yeri Var ( Kartal Kadın Ürünleri Pazarı Açıldı )
Kartallı Kadınlar Ayrıcalıklı
EL EMEĞİ YILAN ULUSLARARASI YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR
Kartallı Kadınların El Emeği ‘Yakın Plan’da
“KARTAL KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI”
KARTALLI KADINLARIN ULUSLARARASI PROJESİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
KARTAL’DA KADININ HÜKMÜ KADININ CESARETİ VE KADININ ADI VAR
KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI YENİ GİRİŞİMCİ KADINLARLA GÜÇLENİYOR

Kadın Girişimciliği Destek Programı

“KARTAL’DA KADIN GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR ”
KARTALLI GİRİŞİMCİ KADINLARA EĞİTİM DESTEĞİ
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN GİRİŞİMCİ KADINLARA DESTEK
KARTAL BELEDİYESİ KADINLARA YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR
KARTAL’DA GİRİŞİMCİ KADINLAR SERTİFİKALARINI ALDI
“GİRİŞİMCİ KADINLARA ÜRÜN GELİŞTİRME ve TASARIM EĞİTİMİ ”
GİRİŞİMCİLİK DESTEK BİRİMİ’NDEN KARTALLI KADINLARA TAM DESTEK
KARTAL KADIN GİRŞİMCİLİK DESTEK BİRİMİ'NDEN 3 AYDA 83 KADINA DESTEK
OKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN KARTALLI GİRİŞİMCİ KADINLARA EĞİTİM DESTEĞİ
KARTAL’IN GİRİŞİMCİ KADINLARI İŞ BAŞINDA
KARTAL’DA KADIN GİRİŞİMCİLERİN SERTİFİKA HEYECANI
KİŞİSEL PARA DANIŞMANI ÖZLEM DENİZMEN KARTALLI KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
KARTAL’IN GİRİŞİMCİ KADINLARI ATÖLYE ÇALIŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ
KARTAL’IN GİRİŞİMCİ KADINLARI SERTİFİKALARINI ALDI
Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş