Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Etik Komisyonu  >

Kartal Belediyesi Etik Komisyonu

Kartal Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 24.05.2010 tarih ve 1746 Sayılı Başkanlık Olur’u ile Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuştur. Başkan Yardımcısı Dr. Turgut MERMERTAŞ’ın Kurul Başkanlığını üstlendiği komisyonda Asil üye olarak Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürü Cem ÇETİN ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Güray ÜNSEVEN, yedek üye olarak da Başkan Yardımcısı Feyyaz KAYNAK, İç Denetçi İrfan ÖZDEMİR ve Av.Özlem DİNÇ ULUDAĞ görev yapmaktadırlar.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. "Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.”

Etik Komisyonunun Görevi

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

Mevzuat

 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun (5176 sayılı)
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Faaliyetler

 • Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitmeni Belkız DAŞTAN tarafından, Müdürlüklerinizde görev yapan personele 28 - 29 Aralık 2016 tarihlerinde 2 grup olmak üzere 09:00 - 12:00 saatleri arasında Belediyemiz Meclis Salonunda "Etik Davranış İlkeleri" konulu 2 eğitim düzenlenmiştir. İlk eğitime 28 personel, ikinci eğitime 54 personel katılmıştır.
 • Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitmeni Belkız DAŞTAN tarafından, Müdürlüklerinizde görev yapan personele 28 - 29 Aralık 2016 tarihlerinde 2 grup olmak üzere 09:00 - 12:00 saatleri arasında Belediyemiz Meclis Salonunda "Etik Davranış İlkeleri" konulu 2 eğitim düzenlenmiştir. İlk eğitime 28 personel, ikinci eğitime 54 personel katılmıştır.
Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş