Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 07.09.2020 - 11.09.2020 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantı 07.09.2020 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:
 • Fen İşleri Müdürlüğü'nün İ.B.B tarafından İlçe Belediyelerine Yapılacak Şartlı Hibe ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/21046)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Mülkiyeti Belediyemize ait Atalar Mahallesi, G22A09D3D pafta 11409 ada 104 parsel sayılı taşınmaz tek başına yapılaşamadığından 11409 ada 41 parsele tevhiden satışı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/19921)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Mülkiyeti Belediyemize ait Petroliş Mah. G22A14B1A pafta, 11032 ada, 32 sayılı taşınmazın 11032 ada 22 parsele tevhiden satışı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/18682)
BAŞKANLIKTAN GELEN DİĞER TEKLİFLER:


KOMİSYON RAPORLARI:
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-2 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 20 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6159)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-3 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 21 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6177)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-4 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 22 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6160)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-5 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 23 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6170)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-8 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 24 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6161)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 25 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6168)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 26 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6178)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-11 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 27 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6175)
 • Kartal, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi Ve İstiklal Sokakta Yer Alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 28 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/15150)
 • Kartal,12296 Ada 34-35 Parseller ile 12296 Ada 1-63-64 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili 29 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/15152)
 • Kartal, Soğanlık, 10231 ada, 152 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 30 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6174)


Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı