Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince Belediye Meclisi 06.06.2022- 10.06.2022 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantı 06.06.2022 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz
ederim.

  • Açılış
  • Yoklama
GÜNDEM:
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Kamuya Tahsis ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2022/193400)
BAŞKANLIKTAN GELEN DİĞER TEKLİFLER:

KOMİSYON RAPORLARI:
  • 29.01.2021 Tarih ve 10536 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 12401 Ada 187 Parselin Bir Kısmı, 12340 Ada 1, 2 ve 13 Parseller İle 12340 Ada 76 Parselin Bir Kısmına ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 20 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2021/121787)
  • 06.12.2021 Tarihli, 126818 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda Hazırlanan Kartal, Soğanlık Mahallesi, 10017 Ada 470, 472 Parseller İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 21 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2022/158333)Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı