F Meclis Gündemi • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
Meclis Gündemi
Sayı :E-32967470-050.01.02-42820
Konu :Nisan Ayı Meclis Gündemi

İ L A N

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 05.04.2021- 09.04.2021 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.İlk toplantı 05.04.2021 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:

-Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
1-Belediye Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi.(2021/37725)
2- Belediye Meclis Divanına Katip Seçimi.(2021/37729)
3- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Encümen Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37730)
4- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili
teklifi.(2021/37733)
5- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün İmar Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37734)
6- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Afet ve Deprem Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili
teklifi.(2021/37735)
7- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Plan Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37738)
8- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37739)
9- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37741)
10- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Kültür ve Sanat Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili
teklifi.(2021/37743)
11- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37745)
12- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili
teklifi.(2021/37746)
13- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37747)
14- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2021/37749)
15- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili
teklifi.(2021/37750)
16- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Gençlik ve Spor Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili
teklifi.(2021/37753)
17- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.2021/37754)
18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi 2710 ada 1 parsel üzerinde
Bilim ve Teknoloji Hangarı Kurulması ve aynı süre boyunca işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen
işbirliği protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ve aynı taşınmaz üzerinde 25 yıl süre
ile intifa hakkı tanınması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/39202)
19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Hürriyet Mahallesi YKYM 1. Katından bulunan 61 m2'lik
alanın PTT Merkez Müdürlüğü'ne verilen bedelsiz tahsisinin iptali ile ilgili
teklifinin görüşülmesi.(2021/42797)
20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Geçici Yapılar ile teklifinin görüşülmesi.(2021/20759)
21- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Ücret Tarifesi Revizesi ile ilgili teklifinin
görüşülmesi.(2021/42805)
22- Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili teklifinin
görüşülmesi.(2021/42839)
23- Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün Kartal Belediye Başkanlığı birimlerince
hizmet gereği ihtiyaç duyulan muhtelif iş makinası ve muhtelif araç temini hizmetinin ihaleye konulması
hususunda yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2021/42740)
24- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili
teklifinin görüşülmesi.(2021/42033)
25-Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar
Planı İtirazları ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/34114)
26- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon
Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/37751)
27- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 186 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda
11103 ada 10 parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama
İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/38096)
28- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama
İmar Planına 10185 ada 30 parsel yönünden yapılan itiraz ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/39408)
29-Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 12632(Eski:1088) ada 5 parsele ilişkin 28.08.2020 tarih ve 21081
sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin
görüşülmesi.(2021/41898)
30- 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
31-BAŞKANLIKTAN GELEN DİĞER TEKLİFLER:

KOMİSYON RAPORLARI:
1-İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11920(Eski:944) ada, 80 parsele ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 17 Nolu İmar Komisyonu Raporunun
görüşülmesi.(2021/182)
2- 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon
Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları ile ilgili 18 Nolu İmar Komisyonu ile 16 Nolu Hukuk Komisyonu
Raporlarının görüşülmesi.(2021/25137)
3- 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon
Uygulama İmar Planı, Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği
İtirazları ile ilgili 19 Nolu İmar Komisyonu ile 15 Nolu Hukuk Komisyonu Raporlarının
görüşülmesi.(2021/24969)
4- İstanbul Genelindeki Riskli Yapılara ilişkin 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İBB meclis kararı
doğrultusunda Meri İmar Planlarına Plan Notu İlavesi ile ilgili 20 Nolu İmar Komisyonu Raporunun
görüşülmesi.(2021/25806)

 Mustafa Oktay AKSU
Belediye Başkanı V.