Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 03.09.2018-07.09.2018  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak  üzere toplanacaktır. İlk toplantı 03.09.2018 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis 
Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.
 
Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı


 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mah. G22A09C2B pafta, 10410 ada, 13 parsel sayılı 58,15 m² alanlı taşınmazın 10410 ada 11 parsele tevhiden satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Kreş Müdürlüğü'nün 2019 yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesi.
 
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ

KOMİSYON RAPORLARI:

 • Kartal, Yakacık, 138-1 pafta 10805 ada 10-11 parseller ve 10521 ada 12 parsele ilişkin Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  itirazı  ile  ilgili 37  Nolu İmar  Komisyonu  Raporunun görüşülmesi. (2018/ 20868)
 • Günübirlik  Tesis  Alanlarına  ilişkin  hazırlanan  "UİP-  5639,6"  Plan  İşlem  Numaralı 22.01.2018  tt.li  1/1000  ölçekli  Plan  Notu  Değişikliği  Askı  İtirazı  ile  ilgili38  Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/20873)
 • Kartal,  Yakacık,  944  Ada  29  Parsel  plan  tadilatı  talebine  dair  Mahkeme  kararı  ile ilgili 39 Nolu İmarKomisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/20883)
 • Kartal,  949  Ada  4  Parsel  ilgili 40  Nolu İmar  Komisyonu  Raporunun  görüşülmesi. (2018/20874)
 • Kartal, Soğanlık, 1061 Ada 22 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İtirazı ile ilgili 41 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/ 20884)
 • Kartal,  Yakacık  12285  (E:999)  Ada  3  Parsel  ile  ilgili 42  Nolu İmar  Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2018/20885)
 • Kartal, 2181 ada 302-303-304 Parseller ile ilgili 43 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/20886)
 • Kartal-Soğanlık, G22A09C4C Pafta, 10788 (E:7898) Ada 1 Parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 44 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2018/20867)
 • Kartal, Yakacık, 12373 (E: 8396) Ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 parseller ve 12006 (E:8397) Ada, 1,2,3,4,5,6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 45 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/20866)

Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş