Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 02.03.2020- 06.03.2020 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantının 02.03.2020 Pazartesi günü saat 15:00 ' de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Kartal İlçesi, G22A09C4B pafta, 10980(E:9053) ada, 8 parsel sayılı 252 m2 alanlı taşınmazın satışı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/5904)
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Ücret Tarifesi Güncellenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6182)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-2 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6159)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-3 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6177)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-4 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6160)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-5 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6170)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-8 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6161)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6168)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6178)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-11 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6175) alana ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6174)
 • Plan Proje Müdürlüğü'nün Kartal, Yukarı, 11119 (E:1989) ada 81-82 parseller ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/6189)
BAŞKANLIKTAN GELEN DİĞER TEKLİFLER:
KOMİSYON RAPORLARI:

 • Soğanlık 10307 ada 7 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ile ilgili 5 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/34250)
 • Kartal, Soğanlık, 10017(E:2586) ada, 460 parsele ilişkin UİP değişikliği ile ilgili 6 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/3242)

Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı