Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 04.10.2021- 22.10.2021 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantı 04.10.2021 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:
  • Fen İşleri Müdürlüğü'nün Metruk ve Riskli Yapıların Yıkım Bedeli ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/91868)
  • Kartal Belediyesi'nin 2022 Yılı Performans Programı'nın görüşülmesi.(2021/99032)
  • Kartal Belediyesi'nin 2022 Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.(2021/99041)
BAŞKANLIKTAN GELEN DİĞER TEKLİFLER:


KOMİSYON RAPORLARI:
  • 29.01.2021 Tarih 15289 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 12330 Ada 50 Parsel ile 12269 Ada 51 Parselin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 43 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2021/67850)
  • 15.06.2021 tarih ve 63046 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ile Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ile ilgili 44 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2021/84738)
  • 29.01.2021 Tarih 10528 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 11428 Ada 12 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 45 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2021/70243)


Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı