F Meclis Gündemi • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 01.03.2021- 05.03.2021 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantı 01.03.2021 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/23404)
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Aydost Kent Ormanının koruma altına alınması ve Kartal Belediye Başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/24074)
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Mülkiyeti Belediyemize ait olan 160 pafta, 1675 ada, 153 parsel sayılı taşınmazın mükerrer olması sebebi ile tapu kütüğünden terkin edilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/24837)
  • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı, Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2021/23332)
  • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı, Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2021/24969)
  • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/25137)
  • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün İstanbul Genelindeki Riskli Yapılara İlişkin 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İBB meclis kararı doğrultusunda Meri İmar Planlarına Plan Notu İlavesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/25075)
BAŞKANLIKTAN GELEN DİĞER TEKLİFLER:

KOMİSYON RAPORLARI:

  • İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11920(Eski:944) ada,80 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 14 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.


Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı