Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 03.01.2022- 07.01.2022 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantı 03.01.2022 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 2022 Yılı 1 Aylık Tatil Zamanının Belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/134294)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Denetim Komisyonuna üye seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/134285)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Meclis Başkanı ve Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti'nin Belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/134287)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/135623)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Sözleşmeli Personellere ait Ücretin Belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/135426)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Geçici İşçi Vize Tespiti ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/135368)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Boş Kadro İptal/İhdası ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/ 136160)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/137024)
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün işyeri açma ve çalışma izni verilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/ 133859)
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Engelli Dernekleri ile İşbirliği Protokolü İmzalamak İçin Belediye Başkanımız Sayın Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/136235)
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada 223 Parsel Üzerindeki Taşınmazda Yurt Hizmeti Sunulması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/136299)
BAŞKANLIKTAN GELEN DİĞER TEKLİFLER:

KOMİSYON RAPORLARI:

 • Kartal, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta Yer Alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili 53 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2021/113385)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 14.07.2021 Tarih ve 488 Sayılı Encümen Kararı Doğrultusunda Kartal, Çavuşoğlu, 12086 (E:3715) Ada 2 ve 3 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 54 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2021/125041)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.01.2021 Tarih ve 10536 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 12401 Ada 187 Parselin Bir Kısmı, 12340 Ada 1, 2 ve 13 Parseller İle 12340 Ada 76 Parselin Bir Kısmına ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 55 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2021/121787)

Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı