Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 06.01.2020- 10.01.2020 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. İlk toplantının 06.01.2020 Pazartesi günü saat 15:00 ' de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.
GÜNDEM:
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Denetim Komisyonuna üye seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/34197)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Belediye Meclisinin 2020 Yılı 1 Aylık Tatil Zamanının Belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/34194)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Geçici İşçi Vize Tespiti ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/33692)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/33693)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/33694)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/35029)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Boş Kadro Unvan Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/34203)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/35024)
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün İş Deneyim Belgesi Ücret Tablosu'nun güncellenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/35006)
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifinin görüşülmesi. (2019/35007)
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün "Yapı Kullanma İzni Makine-Elektrik Ücretleri" başlığı altında bulunan"Konut ve Ticaret", "Konut Dışı" ve "Diğer ücretler" alt başlıklarının güncellenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/35008)
 • Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsisi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/34988)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Soğanlık 10307 Ada 7 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/34250)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Soğanlık 10317 (E:1120) Ada 84 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/35005)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Yakacık, 10013 (eski: 2700) ada, 332 parsel ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2019/35013)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:
KOMİSYON RAPORLARI:

 • 1/1000 Ölçekli Soğanlık Uygulama İmar Planı ile ilgili 42 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/28259)
 • 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili 43 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/25699)
 • Kartal Sahil Dolgu Planı, Yolcu Motor İskelesine İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili 44 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/31153)

Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı

Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş