Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 05.11.2018- 09.11.2018  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak  üzere toplanacaktır. 

İlk  toplantı  05.11.2018  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası  Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:

 • Mali  Hizmetler  Müdürlüğünden  gelen  Ödenek  Aktarmaları  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi. (2018/31660) 
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Uygulama İmar Plan Notları Değişiklik Talebi ile ilgili teklifinin  görüşülmesi. (2018/31618)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 18.05.2018 onanlı Kartal, Soğanlık, 139/2 Pafta, 1101 Ada 4,  5, 6,  248  ve  249  parseller  ile  4  parselin  güneyindeki  bir  kısım  tescil  dışı  alana  ilişkin "UİP5608,51"  ve "UİP-5609,12"  Plan  İşlem  Numaralı  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişiklikleri ile ilgili teklifinin görüşülmesi. (2018/31623)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Kartal, Yakacık, 4047 Ada 1 Parsel ile ilgili teklifinin görüşülmesi. (2018/31624)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Kartal, Yakacık, 11752, 11753 ve 11721 Adalar Arasında Parkta  Kalan Yerin  Batısındaki  ve  Güneyindeki  İmar  Yolunun  Kaldırılarak  Park  Alanına Alınması, 11753 Ada 442 Parselin ve 11753 Ada 441, 442 Parseller İle 11721 Ada 503 Parsel Arasında Kalan Tescil Dışı Alanın Park Alanına Alınmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili teklifiningörüşülmesi. (2018/31626)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ

KOMİSYON RAPORLARI: 

 • Hürriyet Mahallesi 12030 (E: 4082) Ada 10-11-12-13-14 ve 15 Parseller, 4083 Ada 1 Parsel  ve  1392 Parsel  ile  Bir  Kısım  Tescil  Dışı  Alana  İlişkin  İtiraz  ile  ilgili  54  Nolu  İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2018/28252)
 • Kartal  11399  (E:  7957)  ada  1  parsel  ile  ilgili  55  Nolu  İmar  Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2018/28254)
 • Kartal  11128  (E:  7872)  ada  2  parsel  ile  ilgili  56  Nolu  İmar  Komisyonu  Raporunun görüşülmesi. (2018/28253)
 • Kartal 10285 (eski: 1101) Ada 80 Parsel ile ilgili 57 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/28251)
 • Yakacık, 11886 Ada, 3, 4 ve 5 Parseller ile 12348 Ada 6, 7 Parseller ve 8 Parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifi ile ilgili 58 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/28250)
 • 9024 Ada 17 Parsel ve 12014 Ada 8 Parsel ile ilgili 59 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/25256)

Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı

Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş