Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 02.07.2018- 06.07.2018  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk  toplantı  02.07.2018  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.
Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün, Kartal Hürriyet Mahallesi 117 pafta 12267 ada 29 parsel sayılı  225,64 m2 yüz ölçümlü taşınmaz maliklerinin şartlı bağış talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/19567 ) 
 
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ
 
KOMİSYON RAPORLARI:
 
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Kartal Soğanlık 10714 Ada 90 Parsel ile ilgili 32 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2018/ 17982 )
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Uygulama İmar Planlarında Konut Alanında Kalan Parsellerde Yapılacak Uygulamalar ile ilgili 33 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. ( 2018/ 17751 )
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Soğanlık, 142 Pafta, 10017 (E:2586) Ada 460 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili 34 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi .( 2018/ 17981 )
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nün,  Kartal,  Yakacık,  12289  Ada  4  Parselin  Güneybatı Köşesinde  Yer  AlanTescilli  Çeşme  Yapısının  Korunmasına  İlişkin  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği ile ilgili 35 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. ( 2018/ 17980 )
 • Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni:10058 Ada 419, 418 ve Park/Tescilli ve bu Parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair plan değişikliği ile ilgili 36 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.   (2018/14541)
Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş