Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İLAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 07.01.2019-11.01.2019 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 07.01.2019 Pazartesi günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
TEKLİFLER :
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen 5393 Sayılı Yasa'nın 25. maddesi gereğinceoluşturulacak Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/37341)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen Meclis Başkan ve Üyeleri'ne Meclis toplantılarına veİhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespitiile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/37342)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen Belediye Meclisi'nin 2019 Yılı için 1 Aylık tatilzamanının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/37340)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen Belediye Meclis Üyesi Taner ÖZDEMİR' inEncümen Üyeliğinden istifası nedeni ile yerine yeni bir üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi(2018/38534)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden gelen 2019 Yılı Geçici İşçi Vizeleri ileilgili teklifin görüşülmesi. (2019/ 24 )
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden gelen Sözleşmeli Personel Ücret Tespitiile ilgili teklifin görüşülmesi. (2019/ 25 )
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden gelen Dolu Kadro Derece Değişikliği ileilgili teklifin görüşülmesi. (2019/27)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen Ücret Tarifesi Değişikliği ile ilgiliteklifin görüşülmesi.(2018/36915)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen Makine Elektrik Ücretleri ile ilgiliteklifin görüşülmesi.(2018/37507)
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen Borçlanma ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/183)
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen; 28 Şubat – 03 Mart 2019 tarihleriarasında Amerika Birleşik Devletleri'nin'nin Kaliforniya Eyaletinde yapılacak olan "DEL MAR 2019" ROBOT YARIŞMASI'na 30 kişi ile 25 Şubat -5 Mart 2019 tarihleri arasında AtalarMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve TeknikAnadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin (konaklama, ulaşım ve iaşe) giderlerininkarşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2019/182)
 • Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nden gelen İlçe EmniyetMüdürlüğü'ne araç tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/152)
 • Plan ve Proje Müdürlüğün' den gelen Kartal, Soğanlık, 10231 ada 152 parsele ilişkinUygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2019/64)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen 12235 ada, 255 parsel ile ilgili teklifingörüşülmesi. ( 2019/164)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen Kartal İlçesi Soğanlık (Esentepe) Mahallesi 10824Ada 8 Parsel (Eski 8141 Ada 8 Parsel) Uygulama ve Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgiliteklifin görüşülmesi. ( 2019/159)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen Kartal, Soğanlık, 10287 Ada (Eski: 1101), 143Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı ile ilgili teklifin görüşülmesi.( 2019/154)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen Turizm Tesis Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliklerine İtirazı ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2019/151)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen İstanbul İli Kartal İlçesi Yakacık MahallesiKurfalı Mevkii G22A10C3D Pafta 9024 Ada 17 Sayılı Parsel 12014 Ada 8 Sayılı Parsel ve buparseller arasındaki yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifingörüşülmesi. ( 2019/153)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen Kartal Yakacık 116-2 Pafta 11813 Ada 8 Parselile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2019/156)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen Kartal, Soğanlık, 12640 ada 1 parsel ve 1120 ada124 parselin bir kısmına (Ergül Sokak) ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği. ( 2019/237)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ
KOMİSYON RAPORLARI:
 • Kartal Soğanlık, 10396 (Eski: 7672) Ada 2 Parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekliKartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 67 Nolu İmar KomisyonuRaporunun görüşülmesi.(2018/34935)
 • Kartal Çavuşoğlu 7305 ada, 9 parsel ile ilgili 68 Nolu İmar Komisyonu Raporunungörüşülmesi. (2018/34937)
 • Yakacık 116-3 pafta 12409 (E:8014) ada, 1 parsel ile ilgili 69 Nolu İmar KomisyonuRaporunun görüşülmesi. (2018/34936)
 • 18.05.2018 onanlı Kartal, Soğanlık, 139/2 Pafta, 1101 Ada 4, 5, 6, 248 ve 249 parsellerile 4 parselin güneyindeki bir kısım tescil dışı alana ilişkin "UİP5608,51" ve "UİP-5609,12" Planİşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili 70 Nolu İmarKomisyonu Raporunun. (2018/31623)
KOMİSYONDA BEKLEYEN TEKLİFLER
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S3 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı. (2018/32170)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı. (2018/32166)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-2 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı. (2018/35186)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı. (2018/35185)

Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı


Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş