Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 02.09.2019- 06.09.2019 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 02.09.2019 Pazartesi günü saat 15:00 ' de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
TEKLİFLER:

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/20532)
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/21695)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/21696)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/21702)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün mülkiyeti belediyeye ait Karlıktepe Mahallesi, 171 pafta, 11331 (E:5782) ada, 23 parselin kamusal alana ait kısmının terkinin yapılarak, konut alanında kalan kısmının tevhiden satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/22219)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün mülkiyeti belediyemize ait G22A09D3A pafta, 12594 ada, 184 parsel sayılı taşınmazın tevhiden satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/22344)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Kartal, Karlıktepe Mahallesi Başkomutan Caddesi'nin devamı olarakaçılan İmar yolunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereği cadde aksının değişmesi nedeniile yeniden '‘Başkomutan'' isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/22238)
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:
KOMİSYON RAPORLARI:
 • Orta Mahalle, 136 pafta, 10975 ada, 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 26 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/17370)
 • Kartal ,Soğanlık, 12640 ada 1 parsel ve 1120 ada 124 parselin bir kısmına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 27 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/15682)
 • Kartal, Aşağı Mahallesi, 10123 (E:4594) ada, 112 parsel Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 28 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/17369)
 • 1/1000 Ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 29 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2019/17559)
Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı

Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş