Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
İlgi :a) 26.03.2020 gün ve 5887 sayılı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazısı.
       b) 03.06.2020 gün ve 8752 sayılı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazısı.

İlgi (a) yazı ekinde yer alan İstanbul Valiliği- İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 35415 sayılı yazılarında ;'' … 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri ile İl Genel Meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalıdır...'' denildiğinden; Nisan, Mayıs, Haziran ayı toplantıları yapılamamıştır.

İlgi (b) sayılı yazıda ise ''.. Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koranavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde bir çok alanda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda , yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde daha önce alınmış olan büyükşehir, il ,ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile
Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılara izin verilebilecektir...'' denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantının 06.07.2020 Pazartesi günü saat 15:00 ' de Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

GÜNDEM:
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Encümen Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8359)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün İmar Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8353)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8449)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8356)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi(2020/8355)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8349)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8346)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Gençlik ve Spor Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8350)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8351)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Afet ve Deprem Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8352)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8358)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8347)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Kültür ve Sanat Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8348)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8357)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/8354)
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Sosyal Değerlendirme Kuruluna Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2020/14868)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/7885)
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/8996)
 • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/14867)
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 109 pafta, E: 894 ada , Y: 12275 ada, 9 parsel üzerinde adımıza kayıtlı olan binaların Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınarak müze açılması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/15173)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanularda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Doğrultusunda Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2020/15149)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Kartal, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi Ve İstiklal Sokakta Yer Alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2020/15150)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Kartal-Soğanlık , 10788 (E:7898) Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2020/15151)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 12296 Ada 34-35 Parseller ile 12296 Ada 1-63-64 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili tekliğin görüşülmesi.(2020/15152)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Karlıktepe Mahallesi 11009 ada 280,281,282 parsellere Mülkiyeti Belediyemize ait 11009 ada 283 parselin emsal hakkının bedel karşılığı satılması ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2020/15527)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi(2020/15530)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi(2020/15529)
 • Kartal Belediyesi'nin 2019 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi. (2020/15528)
 • 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
KOMİSYON RAPORLARI:
 • Kartal, Yukarı, 11119 (E:1989) ada 81-82 parseller ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı ile ilgili 7 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6189)
 • Kartal, Soğanlık, 10231 ada, 152 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planı ile ilgili 8 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6174)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-2 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 9 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6159)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-3 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 10 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6177)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-4 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 11 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6160)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-5 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 12 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6170)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-8 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 13 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6161)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 14 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6168)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 15 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6178)
 • 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-11 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 16 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(2020/6175)

Gökhan YÜKSEL
Belediye Başkanı