• Belediye ve Meclis Başkanı : Gökhan YÜKSEL
 • Belediye Meclis 1.Başkan Vekili: Özlem BULUT
 • Belediye Meclis 2.Başkan Vekili: Olcay ÖZGÖN
MECLİS DİVAN KATİPLERİ
 • Metin ŞAHİN   (Asil)
 • Aysel YÜCEL  (Asil)
 • Bayram ÖZDEMİR (Yedek)
 • Umut DAŞTAN (Yedek))
ENCÜMEN ÜYELERİ
 • Hayri DOĞRUYOL
 • Yasin ÜNDER
 • Bayram ÖZDEMİR
İMAR KOMİSYONU
 • Eray NİRGİZ (Başkan)
 • Umut DAŞTAN
 • Metin ŞAHİN
 • Nizamettin ALTINTAŞ
 • Furkan ORDUKAYA
HUKUK KOMİSYONU
 • Hayri DOĞRUYOL (Başkan)
 • İbrahim Yıldırım ATEŞ (Raportör)
 • Yılmaz TUNCER
 • Muhammer BEKTAŞ
 • Yusuf ERKUŞTAN
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
 • Önder TURMUŞ (Başkan)
 • İlker BAKIOĞLU(Raportör)
 • Yusuf ALTAY
 • Haydar GÖKSOY
 • Ömer ULUYURT
TARİFE KOMİSYON
 • İlker BAKIOĞLU (Başkan)
 • Olcay ÖZGÖN (Raportör )
 • Yusuf ALTAY
 • Abubekir DAĞ
 • Emrullah AYDIN
ÇEVRE KOMİSYONU
 • Gülay BOYRAZ (Başkan)
 • Orhan BUDAK (Raportör
 • Yılmaz TUNCER
 • Nurten ERGÜR
 • Abubekir DAĞ
SAĞLIK KOMİSYONU
 • Orhan BUDAK (Başkan)
 • Metin ŞAHİN (Raportör)
 • Bayram ÖZDEMİR
 • Elif Bulut GEZEN
 • Mahmut YAZICI
GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
 • Umut DAŞTAN (Başkan)
 • Şefik ÖZDEMİR (Raportör)
 • Mehmet Beşir ASLANARGUN
 • Haydar GÖKSOY
 • Furkan ORDUKAYA
FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİLER KOMİSYONU
 • Orhan BUDAK (Başkan)
 • Yasin ÜNDER (Raportör)
 • Mehmet Beşir ASLANARGUN
 • Emrullah AYDIN
 • Arzu ÖĞÜT ŞİMŞEK
AFET VE DEPREM KOMİSYONU
 • Eray NİRGİZ (Başkan)
 • Hayri DOĞRUYOL (Raportör)
 • Önder TURMUŞ
 • Nizamettin ALTINTAŞ
 • Nurten ERGÜR
EĞİTİM KOMİSYONU
 • Aysel YÜCEL (Başkan)
 • Metin ŞAHİN (Raportör)
 • Özlem BULUT
 • Yusuf ERKUŞTAN
 • Abdullah AÇIK
KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU
 • Umut DAŞTAN  (Başkan)
 • Eray NİRGİZ (Raportör )
 • Bayram ÖZDEMİR
 • Arzu Öğüt ŞİMŞEK
 • Ömer ULUYURT
AB ve DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
 • Olcay ÖZGÖN (Başkan)
 • Orhan BUDAK (Raportör)
 • Mukadder GÜRCAN
 • Elif Bulut GEZEN
 • Muhammer BEKTAŞ
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU
 • Özlem BULUT (Başkan)
 • Şefik ÖZDEMİR (Raportör )
 • Yılmaz TUNCER
 • Mahmut YAZICI
 • Abdullah AÇIK
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
 • Aysel YÜCEL(Başkan)
 • Gülay BOYRAZ (Raportör)
 • Orhan BUDAK
 • Özlem BULUT
 • Metin ŞAHİN  
Marmara Belediyeler Birliğine seçilen Üyeler
 • Gökhan YÜKSEL (Doğal)
 • Yasin ÜNDER (Asil)
 • Mukadder GÜRCAN (Asil)
 • İbrahim Yıldırım ATEŞ (Yedek)
Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Seçilen Üyeler
 • Gökhan YÜKSEL (Doğal)
 • Olcay ÖZGÖN (Asil)
 • Yusuf ALTAY (Asil)
 • Gülay BOYRAZ ( Yedek )
Tarihi Kentler Birliğine Seçilen Üyeler
 • Gökhan YÜKSEL (Doğal)
 • Mustafa Oktay AKSU (Asil)
 • Umut DAŞTAN (Yedek)
Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Seçilen Üyeler
 • Gökhan YÜKSEL (Doğal)
 • İlker BAKIOĞLU (Asil)
 • Bayram ÖZDEMİR (Asil)
 • Önder TURMUŞ (Asil)
 • Aysel YÜCEL (Yedek)
 • Olcay ÖZGÖN(Yedek)
 • Mukadder GÜRCAN (Yedek)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
 • Gökhan YÜKSEL
 • MUSTAFA OKTAY AKSU
 • YUSUF ALTAY
 • İMAM AYDIN
 • ÖNDER TURMUŞ
 • ARZU ÖĞÜT ŞİMŞEK
 • ELİF BULUT GEZEN
 • NİZAMETTİN ALTINTAŞ
SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KURULU
 • Aysel YÜCEL
 • Şefik ÖZDEMİR
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ
 • Gökhan YÜKSEL (Doğal Üye)
 • Nizamettin ALTINTAŞ (Asil Üye)
 • Elif Bulut GEZEN(Asil Üye)
 • Madde 8-2 Birlik Meclisi, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Büyükşehir, il ve nüfusu yüz bin ve daha fazla olan belediyelerin başkanları birlik meclisinin doğal üyesidir. Diğer üyeler, her ildeki milletvekili sayısı kadar belediye başkanı ve meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.( Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü)