F İmar ve Şehircilik • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Müdürlükler  > İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Görevler
Yapılacak inşaatlara yapı izni (ruhsat) verilmesi, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan binaların tespitini yaparak gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara kullanma izni (iskân) verilmesi, Plânlanan alanlarda, plân amacına uygun yapılaşmanın sağlanması ve denetlenmesi, Koruma, geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve benzeri plan değişiklikleri, analiz çalışmaları işlerinin yapılması ve denetlenmesi.
Sunumlar
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Prosedürü