F Mali Hizmetler • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Müdürlükler  > Mali Hizmetler Müdürlüğü


Görevler
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi,izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, İlgili mevzuat uyarınca, belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlanması, İdarenin yatırım programının uygulama sonuçlarını izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması.
Sunumlar

Mali Hizmetler Müdürlüğü Prosedürü Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği T.C. Sayıştay Başkanlığı İstanbul Kartal Belediyesi 2012 Yılı Denetim Raporu

Rayiç Bedelleri


Yıl: Mahalle:      
 
SOKAK 
M2 Tutar 
Veri Bulunamadı