F Plan ve Proje • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Müdürlükler  > Plan Ve Proje Müdürlüğü


Görevler
Belediye ve İmar Mevzuatı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plânlarının uygulamaya geçirilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanması donatı analizi ve iskân alanlarının hayata geçirilmesi.
Sunumlar

Plan Ve Proje Müdürlüğü Prosedürü Plan Ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği