F Ruhsat Denetim • Kartal Belediyesi
Buradasýnýz : Anasayfa  > Kurumsal Yapý  > Müdürlükler  > Ruhsat Denetim Müdürlüðü


Görevler
Kartal Belediye sınırları içerisinde açılmış ve açılacak olan Sıhhi,Gayri sıhhi,Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri ile ilgili olarak (ilçe belediyesinin yetkisinde olanların) araştırma inceleme çalışmalarının yapılması ve yaptırılması bunlara ilişkin plân ve projeleri geliştirerek,toplum,çevre,işyeri ve çalışanların sağlığını korumaya ilişkin denetimleri kanun ve nizamlara uygun olarak yapılmasının sağlanması ve ilgili kurallar çerçevesinde işyerlerinin ruhsatlandırılması.
Sunumlar

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Prosedürü Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU GAYRI SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU