F Zabıta Müdürlüğü • Kartal Belediyesi
Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Müdürlükler  > Zabıta Müdürlüğü


Görevler
Trafik denetimleri,Dilencilerle ilgili denetimler,Seyyar satıcılarla ilgili denetimler,Çevre ile ilgili denetimler,İşyeri denetimleri, Gecekondu ve İnşaat Denetimleri, Semt Pazarları ile İlgili Denetimler, Yardım Talebi Tahkikatlarının yapılması.

Zabıta Müdürlüğü Prosedürü Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Belediye Zabıta Tembihnamesi Uygulama Yönetmeliği Belediye Zabıta Tembihnamesi Uygulama Yönetmeliği