Buradasınız : Anasayfa  > Projeler


DEPREM DÖNÜŞÜM

DEPREM DÖNÜŞÜM

PROJENİN AMACI
 
Halkımızı, deprem dönüşüm projesinin tüm teknik, mali ve sosyal boyutları hakkında bilinçlendirerek, ilçemizi olası İstanbul depremine hazır hale getirmektir.
 
PROJENİN KAPSAMI
 
6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkında kanun çıkmadan 6 ay önce, Kartal Belediyesi bünyesinde Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulmuş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İ.B.B. ile koordineli çalışmalar başlatılmıştır. Belediyemizin deprem dönüşüm çalışmaları bu müdürlük kanalıyla organize edilmekte ve tek elden yürütülmektedir. 
6306 Sayılı Kanun ile İstanbul’daki tüm ilçe belediyelerine “Riskli alanların ve yapıların belirlenmesi ve belirlenen riskli alanlar ve riskli yapılar için, yeni imar planları ve kentsel tasarımlar yapılması ve bakanlık onayına sunulması” yetkisi verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kartal Belediyesi Şirketi KARYAPSAN’ın başvurusu sonucu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı lisansla, riskli yapı tespitlerine başlamıştır.
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında, vatandaşların talepleri doğrultusunda yapı tespiti yapan KARYAPSAN, yapı raporu hazırlayarak dönüşüm için vatandaşların önünü açmaktadır. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanunun gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “riskli alan ve riskli yapı tespit lisansı” alan KARYAPSAN, bugüne kadar İstanbul genelinde denetimler yapıyor. Türkiye’nin birçok ilinden de yapı kontrolü için başvuruların yapıldığı KARYAPSAN, teknik kadro ve tam teşekküllü laboratuar ekipmanları ile yapıların tespitini yaparak afet riskiyle ilgili rapor hazırlamaktadır.
Yapı kontrol tespiti yaptıracak vatandaşlar, ilk olarak KARYAPSAN’a müracaat ederek talep formu doldurmaktadır. Alınan ön bilgiler çerçevesinde binanın net kullanım alanı m2 olarak hesaplanarak fiyatlandırılması yapılmakta, sonrasında KARYAPSAN tarafından görevli yapı kontrol ekipleri, başvuru yapılan yapıyı inceledikten sonra test işlemlerine başlamaktadır.
Zemin etüdü, beton dayanıklılığı, demir donanımı, pas payı, kalsiyum ve karbonlaşma oranı gibi birçok testin uygulandığı yapılardan son olarak karot örneği alınmaktadır. Yapılan test ve alınan örnekler, laboratuar ortamında incelenerek simülasyon cihazından geçirilmektedir. Çıkan sonuç itibariyle yapılara üç tür rapor hazırlanmaktadır. Yapının sağlam olması durumunda “Oturulabilir,” belirli dereceye kadar dayanıklı yapılara “Güçlendirme” ve çürük yapılara ise “Yıkım” raporu hazırlayan KARYAPSAN, raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne iletmektedir. Bakanlık raporu inceledikten sonra başta Tapu Müdürlüğü olmak üzere idari mercilere gerekenin yapılması hususunda bildirimde bulunmaktadır. 
 
Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında;
 • Kartal halkının mülkiyet hakkını korumak amacı ile, ilki Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz BAYKAL’ın ve ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi şimdiki Genel Başkanı Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU’nun katılımlarıyla, Kartal Yakacık Meydanı’nda gerçekleştirilen tapu dağıtım törenlerinde, toplamında 606 kişiye tapuları verilmiştir. Hak sahibi vatandaşlar, Belediyeden tapularını aldıktan (mülkiyet sorunlarının çözülmesi ile birlikte) sonra parsellerini birleştirerek tek bir parsel üzerinde yapılanma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Örnek teşkil eden bu çalışma, Yakacık’ta Sayın İl Başkanımız Oğuz Kaan SALICI’nın katılımı ile temeli atılarak başlatılmıştır. 
 • Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yapılan mikro bölgeleme haritaları göz önünde bulundurularak ilçemizdeki riskli alanların tespiti yapılmaktadır.
 • Binaların mevcut yapılanma durumu çıkartılarak, Kartal genelinde deprem odaklı bir bina ve site envanteri (binanın mevcut yapılanma şartları, mevcut kat ve blok sayısı, mevcut ruhsat ve iskan durumu, mevcut mülkiyet durumu)  çıkartılmaktadır.
 • Yeni yapılanma şartları (yeni çıkacak deprem yasası bu noktada gerekli) incelenerek mülk sahiplerinin ortak bir karar alması sağlanmaktadır.
 • Mahallelerde kurulan kentsel dönüşüm derneklerinde 1/1000’lik planlar Kartallılarla birlikte yapılmakta, Kartallılar mahallelerinde sokak sokak kendi hanesine ve yaşamına ilişkin planlama yapabilmekte,
 • Yıkım, projelendirme, ruhsat, hafriyat ve yeni ruhsat aşamalarında destek verilmekte,
 • Belediyemize deprem dönüşüm ile ilgili bilgi almak için Belediyemize bizzat gelen, telefon açan veya e-posta gönderen vatandaşların dönüşüm süreciyle ilgili net bilgiler alması sağlanmakta ve kendilerine (kendi konularına özel) hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Kartal’ın mikro bölgelemelere göre zemin durumları, üzerindeki yapıları yıllara göre sınıflandırarak;  ilçe sınırlarında öncelikle dönüşebilecek yapı stoku saptanmaktadır. Böylelikle, Kartal genelinde zemin ve bina envanteri hazırlıkları tamamlanmaktadır. 
   Deprem Dönüşüm Projesi Kapsamında tamamlanan çalışmalar;
 • Kartal’da 32.300 bina sayısı bulunmaktadır. Bunun 20.000’ni riskli yapılardır. İlçe genelinde 359 adet site bulunmaktadır. Bunların 107'si Uğur Mumcu Mahallesinde yer almakta olup 775 sayılı yasa kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi’nde kalmaktadır. Diğer 19 mahallemizdeki site sayısı ise 252’dir. E-5 altında 89 adet, E-5 üstünde 80 adet olmak üzere toplam 169 adet siteye ait inceleme çalışması tamamlanmıştır. (Kalan 83 adet site yapı denetim kanunu çıktıktan sonra yapılmış olup deprem yönetmeliğine göre belirlenen standartlara uygundur.) 
 • Sitelerde yapılan deprem dönüşüm bilgilendirme toplantıları öncesinde her siteye özel envanter ve bilgi kartı çalışmaları (mevcut yapılanma durumları, halihazırdaki daire-kat-blok sayıları, varsa yola terk, kamulaştırma, ruhsata-iskana aykırı yapılanma gibi hukuki durumları, ayrıca dönüşüm çalışmalarına kolaylık sağlaması amacıyla plan tadilatı çalışmaları ve bu kapsamda olası yeni yapılanma ve emsal hesaplamaları (Dönüşmatik) yapılmıştır.
 • Mevcut imar planları ile dönüşebilen mülk sahipleri ile toplantılar yapılarak gerekli bilgiler aktarılmış ve kat karşılığı istedikleri müteahhitlerle anlaşarak yerinde dönüşüm yapabilecekleri bildirilmiştir.
 • Mevcut planları ile dönüşemeyen yapılar için çevre parsellerle birleşerek ada olmaları koşuluyla emsal artışı alabilecek ve dönüşüm yapılabilecek siteler tespit edilmiştir.
 • Tüm bu sitelerden kendi içlerinde deprem dönüşüm odaklı olarak fikir birliği oluşturan ve kanun kapsamında daha detaylı bilgi almak isteyen siteler için müdürlüğümüz tarafından kendi sitelerine özel Deprem Dönüşüm Sunumları hazırlanmış ve bu sunumlar eşliğinde site sakinlerine bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
 • 1/1000’in plan tadilatıyla dönüşebilecek siteler belirlenerek plan tadilat çalışmaları başlatılmıştır.
 • Deprem Dönüşümü yapılacak projelerde kira yardımını da içeren düzenlemeler için Belediye Meclisimizde karar alınmıştır.
PROJENİN SÜRESİ: Proje 2009 yılında başlamış olup, devam etmektedir. 
Kartal Huzurevi

Kartal Huzurevi
4 Vadipark - Gölet Vadi Park

4 Vadipark - Gölet Vadi Park
Aydos Orman Parkı

Aydos Orman Parkı
Bayram Demirkol 2. Etap

Bayram Demirkol 2. Etap
Kartal Yaşam Vadisi

Kartal Yaşam Vadisi
6 Temapark

6 Temapark
Hobi Bahçeleri

Hobi Bahçeleri
Cumhuriyet Meydanı

Cumhuriyet Meydanı
Uğur Mumcu Meydan ve Kültür Merkezi

Uğur Mumcu Meydan ve Kültür Merkezi
Atalar Kültür Merkezi

Atalar Kültür Merkezi
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
Kartal Şehir Tiyatrosu Drama Okulu

Kartal Şehir Tiyatrosu Drama Okulu
Komşuluk ve Dayanışma Meydanı

Komşuluk ve Dayanışma Meydanı
Tekstil Arkeopark Müzesi

Tekstil Arkeopark Müzesi
Diktaş Tekstil Müzesi

Diktaş Tekstil Müzesi
Prestij Cadde ve Sokak

Prestij Cadde ve Sokak
Kartal İskelesi

Kartal İskelesi
Yeni Minibüs Hattı

Yeni Minibüs Hattı
Yerinde Dönüşen Kartal

Yerinde Dönüşen Kartal
Kartal Merkez Planları

Kartal Merkez Planları
Kentsel Sit Koruma İmar Planı

Kentsel Sit Koruma İmar Planı
Mahalle Yaşam Merkezleri

Mahalle Yaşam Merkezleri
Yeni Açık Spor Tesisleri

Yeni Açık Spor Tesisleri
Dragos Su Sporları İskelesi

Dragos Su Sporların İskelesi
Kartal Öğretmen Evi ve Emekliler lokali

Kartal Öğretmen Evi ve Emekliler lokali
Mustafa Necati Kız Yurdu

Mustafa Necati Kız Yurdu
Engelli Rehabilitasyon Merkezi

Engelli Rehabilitasyon Merkezi
Hangar Gençlik Arge Merkezi

Hangar Gençlik Arge Merkezi
Kartal Sağlık Tesisi

Kartal Sağlık Tesisi
2 Yeni Kapalı Spor Salonu

2 Yeni Kapalı Spor Salonu
10 Yeni Kreş

10 Yeni Kreş
2 Yeni Sanat Evi

2 Yeni Sanat Evi
Kartal Akademi

Kartal Akademi
Kapalı Pazar ve Aktivite Alanları

Kapalı Pazar ve Aktivite Alanları
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu

ACİL MÜDAHALE ARACI YAŞAM MERKEZLİ, KORUYAN KARTAL
SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ
MARDİN ÖMERLİ’YE KENT MEYDANI PROJESİ

MARDİN ÖMERLİ’YE KENT MEYDANI PROJESİ
E-DERSHANE İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ PROJESİ

E-DERSHANE İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ PROJESİ
KARTAL KART PROJESİ

KARTAL KART PROJESİ
İLK YARDIM MERKEZİ PROJESİ

İLK YARDIM MERKEZİ PROJESİ
KARTAL-MERKEZ KENTSEL SİT ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

KARTAL-MERKEZ KENTSEL SİT ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ

KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ
KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ

KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ
KARTAL E-5 KUZEYİ UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ

KARTAL E-5 KUZEYİ UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ
KARTAL GÜNEYİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ

KARTAL GÜNEYİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ
1/1000 ÖLÇEKLİ YAKACIK-AYDOS BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ YAKACIK-AYDOS BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI
DRAGOS TEPESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA PLANI PROJESİ

DRAGOS TEPESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA PLANI PROJESİ
KARTAL MEVCUT YAPILAŞMIŞ ALANLARA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI

KARTAL MEVCUT YAPILAŞMIŞ ALANLARA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI
KARTAL MERKEZ ALT BÖLGELERİ İMAR UYGULAMALARI PROJESİ

KARTAL MERKEZ ALT BÖLGELERİ İMAR UYGULAMALARI PROJESİ
2658 ADA UYGULAMA PROJESİ

2658 ADA UYGULAMA PROJESİ
2216 ADA UYGULAMA PROJESİ

2216 ADA UYGULAMA PROJESİ
2623 ADA UYGULAMA PROJESİ

2623 ADA UYGULAMA PROJESİ
SOĞANLIK YENİ MAHALLE-2 UYGULAMA İMAR PROJESİ

SOĞANLIK YENİ MAHALLE-2 UYGULAMA İMAR PROJESİ
SOĞANLIK YENİ MAHALLE -1 UYGULAMA PROJESİ

SOĞANLIK YENİ MAHALLE -1 UYGULAMA PROJESİ
4485 ADA UYGULAMA PROJESİ

4485 ADA UYGULAMA PROJESİ
ATIK GETİRME MERKEZİ PROJESİ

ATIK GETİRME MERKEZİ PROJESİ
YAKACIK KENT MEYDANI AYDINLATMA PROJESİ

YAKACIK KENT MEYDANI AYDINLATMA PROJESİ
ANKARA CADDESİ’NİN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK AYDINLATMA PROJESİ

ANKARA CADDESİ’NİN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK AYDINLATMA PROJESİ
TARİHİ YAPILARIN ROLOVE-RESTITUSYON VE RESTORASYON PROJESİ

TARİHİ YAPILARIN ROLOVE-RESTITUSYON VE RESTORASYON PROJESİ
BALKANLAR DERNEK BİNASI TADİLAT PROJESİ

BALKANLAR DERNEK BİNASI TADİLAT PROJESİ
SOĞANLIK’TA YERİNDE OLMAYAN TESCİLİ YAPININ RESTİTÜSYON VE REKONSTRÜKSİYON PROJESİ

SOĞANLIK’TA YERİNDE OLMAYAN TESCİLİ YAPININ RESTİTÜSYON VE REKONSTRÜKSİYON PROJESİ
YUNUS VE YAKACIK SPOR SAHASI PROJESİ

YUNUS VE YAKACIK SPOR SAHASI PROJESİ
KARTAL BALIKÇI BARINAKLARI PROJESİ

KARTAL BALIKÇI BARINAKLARI PROJESİ
ATALAR SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI PROJESİ

ATALAR SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI PROJESİ
YAKACIK ÇAMAŞIRHANE MEYDANI PROJESİ

YAKACIK ÇAMAŞIRHANE MEYDANI PROJESİ
BÜFE TASARIM PROJESİ

BÜFE TASARIM PROJESİ
KAR ÇİÇEKLERİ ENGELLİLER SOSYAL AKTİVİTE MERKEZİ PROJESİ

KAR ÇİÇEKLERİ ENGELLİLER SOSYAL AKTİVİTE MERKEZİ PROJESİ
ATALAR SPOR SAHASI PROJESİ

ATALAR SPOR SAHASI PROJESİ
YAKACIK KIZ YURDU PROJESİ

YAKACIK KIZ YURDU PROJESİ
STANDART TABELA PROJESİ

STANDART TABELA PROJESİ
İSTASYON CADDESİ, DOĞAN SOKAK VE MERDİVENLİ SOKAK KENTSEL TASARIM PROJESİ

İSTASYON CADDESİ, DOĞAN SOKAK VE MERDİVENLİ SOKAK KENTSEL TASARIM PROJESİ
İbadethanelerin Tasarımı Projesi

İbadethanelerin Tasarımı Projesi
UĞUR MUMCU KENT MEYDANI

Kentler meydanlarıyla yaşar düşüncesi ile kente ruh ve kimlik kazandırmak,
 
DEPREM DÖNÜŞÜM

DEPREM DÖNÜŞÜM
Yakacık Bayram Demirkol Parkı

Yakacık Bayram Demirkol Parkı
Proje Adı: Kartal Belediyesi Masal Müzesi

Kartal Belediyesi Masal Müzesi
”HEDEF BENİM ÇOCUĞUM MU?”

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile etkin mücadele edebilmek, bu konuda öğrenci ve öğretmenlerimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak; sağlıklı, özgür, mutlu nesiller yetiştirilmesini sağlamak.
ANEMİ VE İDRAR TARAMASI

Kartal İlçesinde bulunan tüm ilk okullarda anemi ve idrar yolu enfeksiyonu taraması yapılarak, sağlıklı bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak,
SİGARAYI BIRAKMA VE KARBONMONOKSİT ÖLÇÜMÜ

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Sigara tiryakisi vatandaşlarımıza kabonmonoksit ölçümü yaparak ne kadar etkilendiklerini ve bağımlılık oranlarını test etmek.
İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

İlk yardım konusunda personel ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamaktır.
KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI

KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI
KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME MİKRO KREDİ

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME MİKRO KREDİ
KARTAL KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

KARTAL KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
KADINLAR KARTAL’DA YEREL YÖNETİM SÜRECİNE KATILIYOR

KADINLAR KARTAL’DA YEREL YÖNETİM SÜRECİNE KATILIYOR
KARTAL’DAN SOMALİYE YARDIM ELİ

KARTAL’DAN SOMALİYE YARDIM ELİ
MUHTARLARLA HER AY DÜZENLİ OLARAK TOPLANIYORUZ

MUHTARLARLA HER AY DÜZENLİ OLARAK TOPLANIYORUZ
% 100 EKOLOJİK PAZAR

% 100 EKOLOJİK PAZAR
KARTALLI KADINLARDAN YILAN FİGÜRÜ

KARTALLI KADINLARDAN YILAN FİGÜRÜ
İFTARDAN SAHURA BİSİKLET TURU

İFTARDAN SAHURA BİSİKLET TURU
BİLGİSAYAR KURSU

BİLGİSAYAR KURSU
DAĞCILIK

DAĞCILIK
ÇANAKKALE SAVAŞ MALZEMELERİ ÖZEL MÜZESİ

ÇANAKKALE SAVAŞ MALZEMELERİ ÖZEL MÜZESİ
TİYATRO FESTİVALİ

TİYATRO FESTİVALİ
YAZARLAR KARTALLI OKURLARLA BULUŞUYOR

YAZARLAR KARTALLI OKURLARLA BULUŞUYOR
YAZLIK SİNEMA

YAZLIK SİNEMA
AYDOS PATİKA KOŞUSU

AYDOS PATİKA KOŞUSU
KARTAL BELEDİYESİ GÜREŞ TURNUVASI

KARTAL BELEDİYESİ GÜREŞ TURNUVASI
LEONARDO DA VİNCİ ESERLERİYLE KARTAL’DA

LEONARDO DA VİNCİ ESERLERİYLE KARTAL’DA
CAMİ VE TÜRBE ZİYARETLERİ

CAMİ VE TÜRBE ZİYARETLERİ
SHINING STAR ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK FESTİVALİ

SHINING STAR ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK FESTİVALİ
ATLETLER UĞUR MUMCU İÇİN KOŞUYOR

ATLETLER UĞUR MUMCU İÇİN KOŞUYOR
DRAMA ve TİYATRO OKULU

DRAMA ve TİYATRO OKULU
SİNEMA ATÖLYESİ

SİNEMA ATÖLYESİ
DRAGOS ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

DRAGOS ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI
MUHARREM AYI ETKİNLİKLERİ

MUHARREM AYI ETKİNLİKLERİ
İFTAR YEMEKLERİ

İFTAR YEMEKLERİ
AŞÇILIK OKULU

AŞÇILIK OKULU
HALI VE KİLİM DOKUMACILIĞI

HALI VE KİLİM DOKUMACILIĞI
BRİÇ TURNUVASI

BRİÇ TURNUVASI
SATRANÇ KULÜBÜ

SATRANÇ KULÜBÜ
SATRANÇ TURNUVASI

SATRANÇ TURNUVASI
LİSELERARASI TİYATRO FESTİVALİ

LİSELERARASI TİYATRO FESTİVALİ
AÇIK HAVA SANAT ATÖLYELERİ

AÇIK HAVA SANAT ATÖLYELERİ
KARTAL KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

KARTAL KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ
KARTAL BELEDİYESİ ULUSLARARASI I.TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU

KARTAL BELEDİYESİ ULUSLARARASI I.TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU
YAZ SPOR OKULLARI

YAZ SPOR OKULLARI
YELKEN YAZ OKULU

YELKEN YAZ OKULU
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
KARTAL’DA ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

KARTAL’DA ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ

ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ
KARTAL VAN’A ELİNİ UZATIYOR

KARTAL VAN’A ELİNİ UZATIYOR
ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA

ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA
ENGELLİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI
ENGELSİZ KARTAL YÜRÜYÜŞÜ

ENGELSİZ KARTAL YÜRÜYÜŞÜ
EYAF-EXPO FUARI

EYAF-EXPO FUARI
BENZERSİZ YILLAR EĞİTİMİ

BENZERSİZ YILLAR EĞİTİMİ
BEBEK MASAJI EĞİTİMİ

BEBEK MASAJI EĞİTİMİ
KADIN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

KADIN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMİ

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMİ
KADIN DANIŞMA MERKEZİ

KADIN DANIŞMA MERKEZİ
ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE SESLENİYORUZ

ENGELLİLERE İŞARET DİLİYLE SESLENİYORUZ
ENGELSİZ ÜRETİM ATÖLYESİ

ENGELSİZ ÜRETİM ATÖLYESİ
ENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL VE SANATSAL GELİŞİMİ

ENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL VE SANATSAL GELİŞİMİ
ENGELSİZ BİLGİ EVİ

ENGELSİZ BİLGİ EVİ
ENGELLİLERE ÖZEL İNTERNET SİTESİ

ENGELLİLERE ÖZEL İNTERNET SİTESİ
ENGELSİZ KARTAL İÇİN EVİNİZDEYİZ

ENGELSİZ KARTAL İÇİN EVİNİZDEYİZ
ENGELLİLER SOKAKTA

ENGELLİLER SOKAKTA
GÖNÜL ÇARŞISI

GÖNÜL ÇARŞISI
GIDA BANKACILIĞI

GIDA BANKACILIĞI
ENGELLİLER KÜLTÜREL HAYATA KATILIYOR

ENGELLİLER KÜLTÜREL HAYATA KATILIYOR
ENGELLİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ

ENGELLİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ
ENGELLİLERE İSTİHDAM

ENGELLİLERE İSTİHDAM
EVDE KİŞİŞEL BAKIM

EVDE KİŞİŞEL BAKIM
HERKESE VE HER YAŞA EĞİTİM

HERKESE VE HER YAŞA EĞİTİM
İŞKUR İSDİHDAM MASASI

İŞKUR İSDİHDAM MASASI
TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA
AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMLERİ

AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMLERİ
KARTALLI ÖĞRENCİLERE DEPREM TATBİKATI

KARTALLI ÖĞRENCİLERE DEPREM TATBİKATI
YENİ AFET MERKEZİ

YENİ AFET MERKEZİ
ARAMA KURTARMA BOTU İSKELESİ YAPI İNŞAATI

ARAMA KURTARMA BOTU İSKELESİ YAPI İNŞAATI
KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMA

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMA
ZABITA DANIŞMA NOKTALARI

ZABITA DANIŞMA NOKTALARI
KARTAL ZABITASI ÖĞRENCİLERLE EL ELE

KARTAL ZABITASI ÖĞRENCİLERLE EL ELE
HALK SAĞLIĞI VE HİJYEN EĞİTİMİ

İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ, GIDA VE İŞYERİ HİJYENİ PROJESİ
HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA HİZMETİ

HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA HİZMETİ
KARTALLI KASAPLARA EĞİTİM SEMİNERİ

KARTALLI KASAPLARA EĞİTİM SEMİNERİ
HAYVANLARI SEVMEYE VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÇAĞRI

HAYVANLARI SEVMEYE VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÇAĞRI
HAYVANLAR İÇİN BESLENME ODAKLARI VE SULUK

HAYVANLAR İÇİN BESLENME ODAKLARI VE SULUK
ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÜCRETSİZ HASTA NAKİL HİZMETİ

ÜCRETSİZ HASTA NAKİL HİZMETİ
TÜP BEBEK VE KISIRLIK SEMİNERİ

TÜP BEBEK VE KISIRLIK SEMİNERİ
KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ
KARTALLI KADINLARDAN YILAN FİGÜRÜ

KARTALLI KADINLARDAN YILAN FİGÜRÜ
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (KOAH)

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (KOAH)
İLK YARDIM EĞİTİMİ SEMİNERİ

İLK YARDIM EĞİTİMİ SEMİNERİ
% 100 EKOLOJİK PAZAR

% 100 EKOLOJİK PAZAR
ORGAN NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI SEMİNERİ

ORGAN NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI SEMİNERİ
“MUHTARLARLA HER AY DÜZENLİ OLARAK TOPLANIYORUZ”

“MUHTARLARLA HER AY DÜZENLİ OLARAK TOPLANIYORUZ”
KEKEMELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

KEKEMELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
ALO CENAZEM VAR

ALO CENAZEM VAR
ÜCRETSİZ POLİKLİNİK HİZMETİ

ÜCRETSİZ POLİKLİNİK HİZMETİ
EVDE HEMŞİRELİK HİZMETİ

EVDE HEMŞİRELİK HİZMETİ
KARTAL’DAN SOMALİYE YARDIM ELİ

KARTAL’DAN SOMALİYE YARDIM ELİ
KALBİNİZE KULAK VERİN

KALBİNİZE KULAK VERİN
KADINLAR KARTAL’DA YEREL YÖNETİM SÜRECİNE KATILIYOR

KADINLAR KARTAL’DA YEREL YÖNETİM SÜRECİNE KATILIYOR
SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) TARAMASI

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) TARAMASI
ANEMİ TARAMASI

ANEMİ TARAMASI
KARTAL İLE SAĞLIKLI GÖZLER

KARTAL İLE SAĞLIKLI GÖZLER
KARTAL KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

KARTAL KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
YIL BOYU SÜNNET

YIL BOYU SÜNNET
CEBİT BİLİŞİM FUAR

CEBİT BİLİŞİM FUAR
360 DERECE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

360 DERECE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ
E-ÖDEME SİSTEMİ

E-ÖDEME SİSTEMİ
KİOSK PROJESİ

KİOSK PROJESİ
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN CANLI YAYIN HİZMETİ

KARTAL BELEDİYESİ’NDEN CANLI YAYIN HİZMETİ
KURUMSAL TV (DIGITAL SIGNAGE)

KURUMSAL TV (DIGITAL SIGNAGE)
ÜCRETSİZ VE SÜRELİ KABLOSUZ İNTERNET

ÜCRETSİZ VE SÜRELİ KABLOSUZ İNTERNET
KARTAL BELEDİYESİ İNTRANET UYGULAMASI

KARTAL BELEDİYESİ İNTRANET UYGULAMASI
ATIK GETİRME MERKEZİ

ATIK GETİRME MERKEZİ
MEHMET ALİ BÜKLÜ PARKI AÇILIŞ TÖRENİ

MEHMET ALİ BÜKLÜ PARKI AÇILIŞ TÖRENİ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN TOPLANMASI

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN TOPLANMASI
ŞİDDETE KARŞI SEVGİ

ŞİDDETE KARŞI SEVGİ
GENÇLİK KARİYER MERKEZİ

GENÇLİK KARİYER MERKEZİ
KARDEŞ KENT BELEDİYE BAŞKANLARI KARTAL’DA

KARDEŞ KENT BELEDİYE BAŞKANLARI KARTAL’DA
E-ATIK TOPLAMA

E-ATIK TOPLAMA
KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME MİKRO KREDİ

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME MİKRO KREDİ
ATATÜRK’ÜN İZİNDE VE GÖLGESİNDE ŞENLİĞİ

ATATÜRK’ÜN İZİNDE VE GÖLGESİNDE ŞENLİĞİ
ÇEVRECİ YARIŞMALAR

ÇEVRECİ YARIŞMALAR PROJESİ
KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI

KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI
BANOVİÇİ BELEDİYE GÜNÜ KUTLAMALARI VE FOLKLOR FESTİVALİ

BANOVİÇİ BELEDİYE GÜNÜ KUTLAMALARI VE FOLKLOR FESTİVALİ
BULGARİSTAN KUBRAT BELEDİYESİ FOLKLOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ

BULGARİSTAN KUBRAT BELEDİYESİ FOLKLOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ
KARTAL BELEDİYESİ RAUF DENKTAŞ PARKI

KARTAL BELEDİYESİ RAUF DENKTAŞ PARKI
KARAÇAM TOHUMLU KALEM

KARAÇAM TOHUMLU KALEM
GELENEKSEL İMRENLER YAYLALAR KÜLTÜR FESTİVALİ VE SÜNNET ŞÖLENİ

GELENEKSEL İMRENLER YAYLALAR KÜLTÜR FESTİVALİ VE SÜNNET ŞÖLENİ
3.ARDİNOLULAR BULUŞMASI

3.ARDİNOLULAR BULUŞMASI
YEŞİL ALANLAR KENT MOBİLYALARI İLE YENİLENİYOR

YEŞİL ALANLAR KENT MOBİLYALARI İLE YENİLENİYOR
HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
YAKACIK KENT MEYDANI

YAKACIK KENT MEYDANI
KARTAL’DA GELECEK İÇİN ENGEL YOK”

KARTAL’DA GELECEK İÇİN ENGEL YOK”
LALE FESTİVALİ

LALE FESTİVALİ
KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ “KARDEŞ KENT GÜNLERİ”

KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ “KARDEŞ KENT GÜNLERİ”
GÜZEL BALKON GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI

GÜZEL BALKON GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI
SPOR KÜLTÜRÜ ve OLİMPİK EĞİTİM

SPOR KÜLTÜRÜ ve OLİMPİK EĞİTİM
BANOVİÇİ İSLAM MERKEZİ CAMİSİ YAPI İNŞAATI

BANOVİÇİ İSLAM MERKEZİ CAMİSİ YAPI İNŞAATI
KOŞU PARKURU

KOŞU PARKURU
PARK KAZANIM ALANLARI

PARK KAZANIM ALANLARI
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN OKULLARA BAKIM DESTEĞİ

KARTAL BELEDİYESİ’NDEN OKULLARA BAKIM DESTEĞİ
MERDİVENLİ SOKAK

MERDİVENLİ SOKAK
İBADETHANELERE DESTEK SÜRÜYOR

İBADETHANELERE DESTEK SÜRÜYOR
ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM PROJESİ

ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM PROJESİ
OTOMATİK VE MANUEL SULAMA

OTOMATİK VE MANUEL SULAMA
ATIK PİLLERİN TOPLANMASI PROJESİ

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI PROJESİ
KARTALI RENKLENDİRİYORUZ

KARTALI RENKLENDİRİYORUZ
HAMAM SOKAK CEPHE REHABİLİTASYON VE DÜZENLEME

HAMAM SOKAK CEPHE REHABİLİTASYON VE DÜZENLEME
SOĞANLIK YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME MERKEZİ

SOĞANLIK YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME MERKEZİ
AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU

AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU
KARTAL BELEDİYESİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR SOSYAL TESİSLERİ

BELEDİYESİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR SOSYAL TESİSLERİ
KARTAL BELEDİYESİ YAŞLI BAKIM VE HUZUREVİ

HUZUREVİ
SOĞANLIK POLİS MERKEZİ BİNASI TADİLAT ÇALIŞMASI

SOĞANLIK POLİS MERKEZİ BİNASI TADİLAT ÇALIŞMASI
Soğanlık Merkez Cami Geçici Mescit

Soğanlık Merkez Cami Geçici Mescit
Esentepe Hicret Cami Geçici Mescit

Esentepe Hicret Cami Geçici Mescit
PARKLARDA ENERJİ TASARRUFU VE TEMİZ ENERJİ (GÜNEŞ ENERJİSİ)

PARKLARDA ENERJİ TASARRUFU VE TEMİZ ENERJİ (GÜNEŞ ENERJİSİ)
ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI

ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI
KARTAL BELEDİYESİ BÜYÜKADA SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞLERİ

KARTAL BELEDİYESİ BÜYÜKADA SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞLERİ
BELEDİYE YENİ HİZMET BİNASI YAPIM

BELEDİYE YENİ HİZMET BİNASI YAPIM
KARTALLI KAZIM MEYDANI

KARTALLI KAZIM MEYDANI
ORGANİK KAFETERYA

ORGANİK KAFETERYA
ÇAĞRI MERKEZİ VE VATANDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini çağdaş iletişim yöntemleri ile aktarabilmesini ve yanıt alabilmesini sağlayan bir iletişim merkezini kurum bünyesinde kurmaktır.
Yer Altı Çöp Konteynırlarının Yerleştirilmesi

Yer Altı Çöp Konteynırlarının Yerleştirilmesi Projesi
Solucan Gübresi Üretimi

Kartal Belediyesi ve Özel Fen Bilimleri Anadolu Lisesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında, semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları Belediyemiz tarafından toplanarak Belediyemizin serası ve kreşlerimizin bahçelerine getirilmektedir.
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı

Kentler Meydanlarıyla Yaşar felsefesiyle, 2.000 metrekarelik alanda, Yakacık Kent Meydanı yeniden düzenlenmiştir.