KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Görev Ve Hizmetlerimiz


Kartal İlçe sınırları içinde yaşayan;
 • Başvuru yapan kadınlara psikolojik, hukuki, sosyal ve ekonomik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,
 • Kadınların psiko-sosyal sorunlarının tespit edilmesi ve farkındalık kazandırılarak sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi,
 • Fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik, dijital ve flört şiddetine bağlı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak
 • Desteğe ihtiyaç duyan kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Şiddete maruz kalan kadınlara, yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapmak,
 • Kadın Girişimciliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Sığınma evleri açmak, sığınma evine yönlendirilen kadınlara bu süreçte gerekli rehberlik ve danışma hizmeti vermek, kadın ve çocukların ihtiyaçlarının tespit edilip giderilmesini sağlamak,
 • Sığınma evinde kalan kadınların güçlenmelerini destekleyerek bağımsız hayata geçebilmeleri için gereken desteği sağlamak (iş ve meslek edindirme programlarına yönlendirme, eğitim gibi konularda rehberlik ve danışma hizmeti), can güvenliği riski olan kadın ve çocuklar için güvenlik ve sosyal destek planı yapmak,
 • Kadına yönelik şiddet, kadın hakları, çocuk ihmal ve istismar, kadın danışma merkezi ve kadın sığınma evi işleyişi vb. konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak,
 • Gizlilik ilkesi göz ardı edilmeden ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Kadın-erkek eşitliğini temel bir hak olarak kabul ederek her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk almak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi, hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak,
 • Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yürütmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı yansıtıldığı kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek,
 • Dezavantajlı gruplara yönelik uygulanabilir proje geliştirmek,
 • Kamu, Özel Kuruluşlar ve STK’larla işbirliği içinde çalışmalar yapmak,
 • Projeler konusunda araştırma, geliştirme, sürdürülebilirlik ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Eğitim planları hazırlayarak bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak gibi çalışma esaslarından sorumludur.
 • Yaşlıların bakım ve korunması ile her türlü ihtiyacı sağlayıcı önlemler almak, görevliler arasında iş bölümü yapmak ve denetlemek,
 • Yaşlılara yönelik sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere yaşlıların katılımını sağlamak
 • Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadın istihdamının artırılması, kadın girişimin özendirilmesi ve teşvik edilmesini sağlamak.

Hizmetlerimiz;

 • Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri
 • Sosyal Ekonomik Destek Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • - Psikolojik Danışmanlık

  - Çocuklara Yönelik Pedagojik Destek ve Oyun Terapisi

  - Aile Danışmanlığı

  - Beslenme ve Diyet Danışmanlığı

  - Aile içi şiddet acil yardım hattı-( 0 549 656 96 96- 0212 656 96 96)

 • Eğitimler (Meslek Edindirme, Güçlendirici, Kişisel Gelişim ve Hobi Eğitimleri)
 • Öz Savunma Atölyesi
 • Kadın Girişimciliği ve İstihdam